logo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG VIEON CAKE - THẺ ẢO

03/03/2023

Trong thời gian đợi thẻ vật lý được giao tới tay bạn (ước tính 3-5 ngày làm việc), bạn có thể ngay lập tức thực hiện giao dịch trực tuyến với thẻ ảo. Hạn mức giao dịch của thẻ ảo được thiết lập là 50% hạn mức tín dụng được cấp và không quá 5 triệu. 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG VIEON CAKE - THẺ ẢO

Khám phá tiện ích Thẻ tín dụng VieON Cake TẠI ĐÂY.