logo

Cập nhật lãi suất cho phương thức nhận lãi đầu kỳ ngày 02/07/2024

02/07/2024

Bắt đầu từ 12:00 ngày 02/07/2024, Ngân hàng số Cake by VPBank chính thức cập nhật mức lãi suất cho Tiền gửi có kỳ hạn với phương thức nhận lãi đầu kỳ.

Chi tiết bảng lãi suất mới của Ngân hàng số Cake by VPBank như sau: 
 Lãi suất 2.7-1.png

 

3 bước đơn giản để gửi Tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng số Cake 
Bước 1: Tại trang chủ Cake, chọn “Tiền gửi“ 
Bước 2: Chọn “Mở tài khoản tiền gửi mới“ 
Bước 3: Nhập số tiền và chọn các thông tin của sổ
Bước 4: Xác nhận thông tin trên hợp đồng
TD mở sổ (1).png 
Xem chi tiết sản phẩm Tiết kiệm**TẠI ĐÂY**