Bạn thắc mắc gì?
Cake giải đáp!

Biểu mẫu | Biểu phí

Mẫu hợp đồng mở tài khoản thanh toán

Các văn bản của Cake đều được thông qua và ban hành bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng tài khoản thanh toán
  • Điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng tài khoản thanh toán: Tìm hiểu thêm
Quy định hạn mức giao dịch
Biểu phí tháng 3
Biểu phí tháng 4
Biểu phí tháng 5
Biểu phí tháng 6
Biểu phí tháng 7
Thông tin lãi suất

Không chỉ là miễn phí mọi dịch vụ ngân hàng, Cake by VPBank còn là một trong những ngân hàng số có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường. Vì vậy, Cake sẽ là một kênh đầu tư cực kỳ tiềm năng. Xem chi tiết lãi suất của Cake dưới đây: