Bạn thắc mắc gì?
Cake giải đáp!

Biểu mẫu | Biểu phí

Điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ phi tín dụng

Điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ phi tín dụng áp dụng đối với khách hàng cá nhân tại VPBank. Xem chi tiết 

Điều kiện giao dịch chung Tiền gửi có kỳ hạn

Điều kiện giao dịch chung Tiền gửi có kỳ hạn. Xem ngay

Mẫu hợp đồng mở tài khoản thanh toán

Các văn bản của Cake đều được thông qua và ban hành bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

  • Mẫu hợp đồng mở tài khoản thanh toán: Xem ngay
Điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng tài khoản thanh toán
  • Điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng tài khoản thanh toán: Tìm hiểu thêm
Quy định hạn mức giao dịch
  • Quy định về hạn mức giao dịch. Xem ngay
Phạm vi, chức năng sử dụng của thẻ thanh toán Cake

Phạm vi, chức năng sử dụng của thẻ thanh toán Cake. Xem ngay

Thỏa thuận Tiền gửi có kỳ hạn tại Cake

Thỏa thuận Tiền gửi có kỳ hạn tại Cake. Xem ngay.

Giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay trực tuyến

Giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay trực tuyến. Xem ngay

Biểu phí và lãi suất của thẻ tín dụng đồng thương hiệu Be – Cake

Biểu phí và lãi suất của thẻ tín dụng đồng thương hiệu Be – Cake. Xem ngay.

Biểu lãi suất cho vay công khai

Biểu lãi suất cho vay công khai niêm yết tại Cake by VPBank. Xem ngay

Biểu phí
Thông tin lãi suất

Không chỉ là miễn phí mọi dịch vụ ngân hàng, Cake by VPBank còn là một trong những ngân hàng số có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường. Vì vậy, Cake sẽ là một kênh đầu tư cực kỳ tiềm năng. Xem chi tiết lãi suất của Cake dưới đây:

  • Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Xem ngay