KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TÀI XẾ BE ĐUA TOP GIỚI THIỆU CAKE

cake_duyle
16/11/2021

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THÁNG 11 (Áp dụng từ 18/10/2021 – 30/11/2021).

Mã tài xếHọ và tênCake accountSố người giới
thiệu thành công
Xếp
hạng
 Tiền thưởng
3810829Nguyễn Văn Hoàng0396628***2571         2,000,000
11019Dương Văn Bảo0988072*** 1552         2,000,000
7397487Nguyễn Văn Khải0886881*** 173         2,000,000
6293675Đào Ngọc Anh0362605*** 134         2,000,000
363005Nguyễn Minh Quang0901448*** 125         2,000,000
5652027Đỗ Phi Hùng0374238*** 106         1,000,000
3000095Trần Thông Thanh0834361*** 106         1,000,000
2305758Nguyễn  Xuân Sơn0963587*** 97         1,000,000
4352893Phùng Đức Tài0334992*** 88         1,000,000
4836Hoàng Minh Hiếu0326206*** 88         1,000,000

Tài xế nhận được tiền thưởng chậm nhất vào ngày 21/12/2021.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ THÁNG 12 (Áp dụng từ 01/12/2021 – 31/12/2021).

Mã tài xếHọ tênSố tài khoản CakeSố người giới thiệu
thành công
Xếp hạngTiền thưởng
3810829Nguyễn Văn Hoàng0396***22750012,000,000
4352893Phùng Đức Tài0334***30410322,000,000
7397487Nguyễn Văn Khải0886***0226432,000,000
11019Dương Văn Bảo0988***4382342,000,000
3000095Trần Thông Thanh0834***9951652,000,000
1956379Nguyễn Văn Đoàn0971***7001061,000,000
9676Lê Đức An0937***492971,000,000
5644340Phạm Quang Vũ0398***408681,000,000
5829032Phùng Xuân Quang0388***926591,000,000
6248406Trần Hữu Phúc0932***029591,000,000

Tài xế nhận được tiền thưởng chậm nhất vào ngày 21/01/2021.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây