TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ TỪ 10K, CAKE TẶNG TIỀN TỚI 100K

cake_trangnguyen
09/08/2022

Tháng 08 này, chỉ cần đầu tư trên Cake, gen Cake sẽ có cơ hội nhận hơn 3,000 phần quà tặng với tổng giá trị tiền thưởng lên tới hơn 60 TRIỆU ĐỒNG!! Cùng tham khảo thể lệ chương trình ngay!

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/08/2022 đến ngày 31/08/2022 và có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách chương trình.

3. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán mua chứng chỉ quỹ của DCVFM trên Ứng dụng Ngân hàng số CAKE by VPBank.

4. Cơ cấu giải thưởng:

5. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:

Khi khách hàng có giao dịch thanh toán để đầu tư mua chứng chỉ quỹ của DCVFM thành công thông qua ứng dụng Ngân hàng số Cake, khách hàng sẽ được tặng tiền vào Tài khoản thanh toán CAKE (cashback), chi tiết như sau:

**Đối với nhóm khách hàng phát sinh giao dịch đầu tiên thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

 • Là khách hàng có tài khoản thanh toán CAKE;
 • Là khách hàng có giao dịch thanh toán để mua chứng chỉ quỹ của DCVFM hợp lệ;
 • Là giao dịch thanh toán để mua chứng chỉ quỹ đầu tiên được thực hiện trên ứng dụng CAKE của khách hàng; và
 • Có trạng thái thành công (khách hàng nhận được xác nhận có phát sinh số dư tài khoản từ hệ thống).
 • Giá trị quà tặng cho khách hàng:
Giá trị khoản giao dịchGiá trị quà tặng (VNĐ)Số lượng quà tặng
Từ 10,000 VNĐ đến dưới 50,000 VNĐ2,000573
Từ 50,000 VNĐ đến dưới 100,000 VNĐ15,000231
Từ 100,000 VNĐ đến dưới 500,000 VNĐ30,000494
Từ 500,000 VNĐ đến dưới 1,000,000 VNĐ50,00088
Từ 1,000,000 VNĐ trở lên100,000154

**Đối với nhóm khách hàng đã từng phát sinh giao dịch trước đó thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

 • Là khách hàng có tài khoản thanh toán CAKE;
 • Là khách hàng có giao dịch thanh toán để mua chứng chỉ quỹ của DCVFM hợp lệ;
 • Là giao dịch thanh toán để mua chứng chỉ quỹ được thực hiện trên ứng dụng CAKE của khách hàng và không bao gồm giao dịch đầu tiên;
 • Có trạng thái thành công (khách hàng nhận được xác nhận có phát sinh số dư tài khoản từ hệ thống).
 • Giá trị quà tặng cho khách hàng:
Giá trị khoản giao dịchGiá trị quà tặng (VNĐ)Số lượng quà tặng
Từ 100,000 VNĐ đến dưới 500,000 VNĐ15,000988
Từ 500,000 VNĐ đến dưới 1,000,000 VNĐ25,000484

**Điều kiện chi trả thưởng:

 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận tối đa 02 phần quà tặng trong suốt thời gian diễn ra chương trình, bao gồm 01 phần quà cho giao dịch thanh toán để mua chứng chỉ quỹ đầu tiên và 01 phần quà cho giao dịch thanh toán để mua chứng chỉ quỹ tiếp theo.
 • Nếu khách hàng có nhiều hơn 01 (một) giao dịch hợp lệ trong thời gian diễn ra chương trình tương ứng với mỗi nhóm khách hàng trên, quà tặng sẽ được tính dựa trên giao dịch hợp lệ phát sinh đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
 • Phần tiền thưởng sẽ được chi trả theo mã khách hàng (user ID) thỏa điều kiện theo ghi nhận trên hệ thống trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

**Cách thức chi thưởng:

 • Trong vòng 10 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ, lễ) sau khi chương trình khuyến mại kết thúc, danh sách Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình sẽ được tổng hợp để chốt chi thưởng và được công bố trên website chính thức của Ngân hàng số Cake by VPBank https://cake.vn/.
 • Phần tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản CAKE (cashback) của Khách hàng trong vòng 30 ngày làm việc (không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ khác) sau khi kết thúc chương trình.
 • Phần thưởng sẽ được chi cho giao dịch thanh toán hợp lệ tính theo thời gian giao dịch trong chương trình khuyến mại cho đến khi hết số lượng quà tặng được áp dụng theo từng nhóm Giá trị khoản giao dịch và không được chuyển đổi giá trị quà tặng giữa các nhóm với nhau.
 • Mỗi nhóm giá trị khoản giao dịch có số lượng quà tặng theo quy định và áp dụng cho những khách hàng đầu tiên thỏa mãn điều kiện chương trình.

Ví dụ: Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, Khách hàng A thực hiện giao dịch mua chứng chỉ quỹ cụ thể:

 • Giá trị khoản giao dịch: 1,000,000 VNĐ, đây là giao dịch mua chứng chỉ quỹ đầu tiên của khách hàng trên ứng dụng CAKE
 • Hệ thống ghi nhận khách hàng là khách hàng thứ 155 thỏa mãn điều kiện chương trình
 • Đối với trường hợp trên, khách hàng A sẽ không nhận được quà tặng trị giá 100,000 VNĐ và các quà tặng khác trong chương trình.

**Tại thời điểm VPBank chi trả tiền thưởng, Khách hàng đảm bảo trạng thái tài khoản thanh toán CAKE của Khách hàng đang hoạt động. VPBank không trả tiền thưởng đối với Khách hàng đã đóng tài khoản thanh toán CAKE.

6. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng liên hệ qua Hotline – 1900 636 686 hoặc gửi email tới chat@cake.vn.

THỂ LỆ CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG XEM TẠI ĐÂY.