Tin hoạt động

Tin hoạt động

Các tin đăng gần đây

Tìm hiểu thêm

Cập nhật tính năng Tất toán trước hạn một phần tiền gửi

Trợ Lý Gato
09/01/2023

Từ ngày 09.01.2023, Ngân hàng số Cake chính thức ra mắt tính năng “Tất toán trước hạn một phần Tiền gửi có kỳ hạn”. Lãi suất tiền gửi khi sử dụng tính năng “Tất toán trước hạn một phần tiền gửi” được áp dụng như sau: Đối với khoản tiền tất toán trước hạn: Áp […]

Tìm hiểu thêm

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG SẢN PHẨM CAKE SUPER

Trợ Lý Gato
28/12/2022

Ngân hàng số Cake xin thông báo về việc tạm ngừng mở mới tài khoản Cake Super, cụ thể như sau: Từ ngày 01/01/2023: Tạm ngừng mở mới tài khoản Cake Super. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023: Các gói Cake Super hiện có của khách hàng vẫn được duy trì cho đến hết thời hạn. […]

Tìm hiểu thêm

CẬP NHẬT LÃI SUẤT TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TỪ NGÀY 19/12/2022

Trợ Lý Gato
20/12/2022

Bắt đầu từ 17:00 ngày 19/12/2022, Ngân hàng số Cake by VPBank chính thức điều chỉnh mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn (tiết kiệm online) lên đến 9.5%/năm. Chi tiết bảng lãi suất mới của Ngân hàng số Cake by VPBank như sau: 3 bước đơn giản để gửi tiết kiệm tại Ngân […]

Tìm hiểu thêm

CẬP NHẬT LÃI SUẤT TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TỪ NGÀY 10/12/2022

Trợ Lý Gato
09/12/2022

Bắt đầu 10:00 sáng 10/12/2022, Ngân hàng số Cake by VPBank chính thức điều chỉnh mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn (tiết kiệm online) lên đến 9.95%/năm. Chi tiết bảng lãi suất mới của Ngân hàng số Cake by VPBank như sau: 3 bước đơn giản để gửi tiết kiệm tại Ngân hàng […]

Tìm hiểu thêm

CẬP NHẬT HẠN MỨC GIAO DỊCH MỚI TỪ NGÀY 31/10/2022

Trợ Lý Gato
29/11/2022

Từ ngày 31/10/2022, Ngân hàng số Cake trân trọng thông báo hạn mức giao dịch mới như sau: Như vậy, mỗi khách hàng có thể giao dịch tại Ngân hàng số Cake mỗi ngày lên đến 8 tỷ/ngày. Để giao dịch hạn mức tối đa, bạn hãy thực hiện định danh tài khoản video KYC […]

Tìm hiểu thêm

CẬP NHẬT LÃI SUẤT TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TỪ NGÀY 24/11/2022

Trợ Lý Gato
24/11/2022

Bắt đầu 13:00 ngày 24/11/2022, Ngân hàng số Cake by VPBank chính thức điều chỉnh mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn (tiết kiệm online) lên đến 9.7%/năm. Chi tiết bảng lãi suất mới của Ngân hàng số Cake by VPBank như sau: 3 bước đơn giản để gửi tiết kiệm tại Ngân hàng […]

Tìm hiểu thêm

CẬP NHẬT LÃI SUẤT TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TỪ NGÀY 19/11/2022

Trợ Lý Gato
19/11/2022

Bắt đầu 9:15 ngày 19/11/2022, Ngân hàng số Cake by VPBank chính thức điều chỉnh mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn (tiết kiệm online) lên đến 9.5%/năm. Chi tiết bảng lãi suất mới của Ngân hàng số Cake by VPBank như sau: 3 bước đơn giản để gửi tiết kiệm tại Ngân hàng […]