LÃI SUẤT HẤP DẪN

TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN THÔNG THƯỜNG

Tiền gửi có kỳ hạn chính là khoản tiền nhàn rỗi hoặc khoản tiền đầu tư của bạn được gửi tại ngân hàng với một kỳ hạn cụ thể. Mức lãi suất hàng kỳ mà bạn được hưởng sẽ được ấn định ngay từ thời điểm mở sổ tiết kiệm và kéo dài cho đến cuối kỳ hạn.
Lãi suất tiết kiệm hấp dẫn.​
Cơ hội đầu tư siêu hời chỉ có tại Cake.​
Điều kiện giao dịch chung về tiền gửi có kỳ hạn:
Xem tại đây
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn:
Xem tại đây

Hướng dẫn mở Tiết Kiệm Online Tại Cake

Xem tất cả

Các tin đăng gần đây