1. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng sử dụng sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số CAKE by VPBank và thỏa mãn điều kiện chương trình (Không bao gồm khách hàng mở Tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng số Cake by VPBank trên ứng dụng Viettel Money). 

2. Thời gian diễn ra chương trình:

Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022. 

3. Cách thức tham gia:

 • Trong thời gian diễn ra Chương trình, khách hàng phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện của sau:
  • Có giao dịch mở mới khoản Tiền gửi có kỳ hạn thành công tại Ngân hàng số CAKE by VPBank.
  • Giá trị khoản tiền gửi: Từ 100.000 VNĐ trở lên.
  • Kỳ hạn tiền gửi: Từ 03 tháng trở lên.
 • Đáp ứng giá trị khoản Tiền gửi theo quy định của Chương trình này.
 • Khách hàng tham gia chương trình không được tất toán trước hạn các khoản Tiền gửi có kỳ hạn hợp lệ được mở trong thời gian diễn ra chương trình cho đến ngày đáo hạn của các khoản Tiền gửi đó.
 • Không bao gồm khách hàng mở Tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng số Cake by VPBank trên ứng dụng Viettel Money.
 • Điều kiện khách hàng được nhận Mã dự thưởng của Chương trình: Trong thời gian diễn ra Chương trình, Khách hàng mở mới khoản Tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số CAKE by VPBank với giá trị khoản Tiền gửi như sau:
  • Giá trị khoản Tiền gửi từ 100.000 VNĐ đến dưới 1.000.000 VNĐ sẽ nhận được 01 Mã dự thưởng;
  • Giá trị khoản Tiền gửi từ 1.000.000 VNĐ đến dưới 5.000.000 VNĐ sẽ nhận được 02 Mã dự thưởng;
  • Giá trị khoản Tiền gửi từ 5.000.000 VNĐ đến dưới 10.000.000 VNĐ sẽ nhận được 04 Mã dự thưởng;
  • Giá trị khoản Tiền gửi từ 10.000.000 VNĐ trở lên sẽ nhận được 05 Mã dự thưởng;
 • Mỗi Khách hàng có thể nhận được nhiều hơn 01 (một) Mã dự thưởng tương ứng với số lượng khoản Tiền gửi hợp lệ theo quy định của Chương trình. Với mỗi mã dự thưởng, Khách hàng có cơ hội được nhận tối đa 01 giải thưởng.
 • Mỗi Khách hàng có cơ hội nhận tối đa 01 giải thưởng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • CAKE sẽ thực hiện Quay số trúng thưởng bằng phương thức quay số điện tử thông qua phần mềm quay số tự động của CAKE và chọn ra đủ số lượng mã số có hiệu lực trúng thưởng tương ứng với số lượng giải thưởng của Chương trình vào lúc 20h00 ngày 10/11/2022. 

THỂ LỆ CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MỜI XEM TẠI ĐÂY.