Thông báo: Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân

cake_duyle
30/06/2023

Kính gửi Quý Khách hàng,

Ngân hàng số Cake by VPBank  (“Ngân hàng”) cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Ngân hàng trong thời gian qua.

Ngân hàng xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc Ngân hàng áp dụng Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân (“BVDLCN”) được ban hành bởi Chính phủ.

Nội dụng Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân được cập nhật tại Phần P của Điều Kiện Giao Dịch Chung Về Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Phi Tín Dụng Áp Dụng Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại VPBank (“Điều khoản và Điều kiện chung”).

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Ngân hàng và Quý Khách hàng, Ngân hàng có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. Ngân hàng cam kết đảm bảo an toàn và BVDLCN của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

  • Thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng;
  • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng;
  • Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng;
  • Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng.

Điều khoản và Điều kiện chung này có thể được sửa đổi theo thời gian. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang chủ của Ngân hàng https://cake.vn

Nhấn để xem chi tiết tại đây.

Trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng, Quý Khách hàng vui lòng gửi thông báo, yêu cầu tới Ngân hàng theo một trong các phương thức sau đây: Qua số điện thoại 1900636686 hoặc qua địa chỉ Email chat@cake.vn.

Trân trọng,

Ngân hàng số Cake by VPBank