1Tải ứng dụng Be hoặc cập nhật phiên bản mới nhất
2Chuẩn bị sẵn CMND/CCCD và nhấn vào biểu tượng Cake để bắt đầu mở tài khoản theo hướng dẫn.
3Xong rồi! Bạn chẳng cần làm gì khác, chỉ cần đợi Cake giao thẻ Mastercard tới tận nơi thôi!