Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

Tài khoản đăng nhập

1. Mình có thể tự hoàn tất quy trình eKYC không?

2. Quy trình eKYC là gì?

3. Mình cần thực hiện những bước nào để mở tài khoản Cake?

4. Mình có thể cập nhật các thông tin từ Cake bằng cách nào?

5. Mình có thể nhận hỗ trợ và tư vấn từ Cake bằng cách nào?

6. Mình có thể xem điều khoản & điều kiện sử dụng ứng dụng Cake ở đâu?

7. Làm thế nào để bật/tắt tính năng đăng nhập bằng nhận diện gương mặt hoặc nhận diện vân tay?

8. Làm thế nào để thay đổi mật khẩu đăng nhập?

9. Mình có thể sử dụng ngôn ngữ nào trên ứng dụng Cake?

10. Mình có thể thay đổi thông tin cá nhân đã cung cấp hay không?

11. Mình nên làm gì khi quên tên đăng nhập?

12. Mình nên làm gì khi quên mật khẩu đăng nhập?

13. Làm thế nào để đăng xuất khỏi ứng dụng?

14. Mình nên làm gì khi mở tài khoản không thành công?

15. "Thông tin của mình có được lưu trữ an toàn tại Cake không? "

16. Mình cần làm gì để sử dụng dịch vụ của Cake?