Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

Những câu hỏi thường gặp

Tài khoản đăng nhập

  1. Mình có thể tự hoàn tất quy trình eKYC không?
  2. Quy trình eKYC là gì?
  3. Mình cần thực hiện những bước nào để mở tài khoản Cake?
Xem thêm →

An toàn và bảo mật

  1. Giao dịch trực tuyến bằng thẻ của mình có được bảo mật không?
  2. Mình cần làm gì để bảo vệ tài khoản của mình khỏi đăng nhập trái phép?
  3. Mình phải làm gì khi thiết bị của mình bị thất lạc hay mất cắp?
Xem thêm →