HƯỚNG DẪN TRẢ NỢ VAY TIÊU DÙNG CHO TÀI XẾ BE

Hướng dẫn trả nợ

A. Thanh toán định kỳ hàng tháng theo phương thức trích nợ tự động từ Tài khoản thanh toán Cake. Theo đó:
– Trước 17h00 ngày đến hạn thanh toán, Tài xế đảm bảo trong tài khoản thanh toán Cake có đủ số tiền cần thiết để thanh toán khoản vay
– Tại ngày đến hạn thanh toán định kỳ hàng tháng, Cake sẽ tự động trích số dư trong Tài khoản thanh toán Cake đúng bằng số tiền cần thanh toán để thanh toán khoản vay

B. Thanh toán trước hạn 1 phần và Tất toán trước hạn:
Tài xế đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VPBank để được Giao dịch viên tại quầy hướng dẫn thủ tục trả nợ trước hạn

Các tin đăng gần đây