Hoàn tiền 50% tối đa 50k cho giao dịch đầu tiên với Cake

cake_duyle
20/07/2021

Cake tặng bạn ưu đãi Hoàn tiền 50% (tối đa 50.000 đồng) cho giao dịch đầu tiên với Cake

  • Chương trình áp dụng cho tất cả Khách hàng tạo tài khoản Cake thành công và có giao dịch đầu tiên thành công kể từ ngày 09/06 đến hết ngày 09/07/2021
  • Khách hàng phải thực hiện thành công giao dịch đầu tiên. Giao dịch hợp lệ là giao dịch thực hiện để: nạp tiền điện thoại, thanh toán trực tuyến và các giao dịch bằng thẻ Cake
  • Giá trị hoàn tiền: 50% lên đến 50.000đ
  • Tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào tài khoản cashback của Cake
  • Thời gian để tiền được hoàn vào tài khoản là sau 1 đến 10 ngày, kể từ ngày thực hiện thành công giao dịch