logo
vn

VN

HOÀN TIỀN 30K KHI ĐẦU TƯ 100K TẠI CAKE

Ngày hết hạn: 11/07/2022

Ngạc nhiên chưa! Đầu tư trên Cake không chỉ giúp sinh lời mà các Caker còn có cơ hội được hoàn tiền 30K luôn!! Tham khảo thể lệ chương trình ở bên dưới để tham gia ngay nàooo!!

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/05/2022 đến ngày 11/07/2022 và có thể kết thúc sớm hơn khi hết ngân sách.

3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng chưa từng sử dụng dịch vụ thanh toán mua chứng chỉ quỹ trên Ứng dụng Ngân hàng số CAKE by VPBank.

4. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:

Khi khách hàng có giao dịch thanh toán mua chứng chỉ quỹ thành công thông qua ứng dụng Ngân hàng số Cake từ 100,000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được tặng 30,000 đồng vào Tài khoản thanh toán CAKE (cashback).

a) Điều kiện nhận thưởng:

i.    Khách hàng có tài khoản thanh toán CAKE;

ii.   Khách hàng có giao dịch thanh toán mua chứng chỉ quỹ hợp lệ:

 • Là giao dịch thanh toán mua chứng chỉ quỹ đầu tiên được thực hiện trên ứng dụng CAKE của khách hàng; và
 • Có trạng thái đầu tư thành công và khách hàng nhận được xác nhận có phát sinh số dư tài khoản từ hệ thống.
Minh họa Xác nhận có phát sinh số dư tài khoản từ hệ thống Cake by VPBank.

iii.    Một khách hàng chỉ được nhận thưởng một lần trong suốt thời gian diễn gia chương trình.

b) Thời gian chốt, trả thưởng:

 • Hàng tháng, danh sách khách hàng thỏa điều kiện chương trình sẽ được tổng hợp từ ngày 01 đến hết ngày 30 hoặc 31 của tháng đó để chốt chi thưởng.
 • Phần tiền thưởng sẽ được thực hiện chi trả cho khách hàng trong vòng 15 ngày làm việc sau khi đã chốt thưởng.

5. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng liên hệ qua Hotline – 1900 636 686 hoặc gửi email tới chat@cake.vn.

6. Quy định chung

 • Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến Chương trình này (nếu có).
 • VPBank được quyền thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ hoàn tiền, hay thay đổi, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình theo quyền quyết định của mình.  
 • Số tiền thưởng từ chương trình khuyến mại được tặng vào tài khoản thanh toán Cake chỉ được sử dụng để khách hàng thanh toán khi mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ trên và/hoặc thông qua Ứng dụng Cake by VPBank (ứng dụng ngân hàng tử của VPBank), và không thể thực hiện rút tiền mặt, chuyển tiền tới tài khoản thanh toán Cake khác và/hoặc tài khoản ở các tổ chức tín dụng khác. Số tiền thưởng được ghi nhận tại trường thông tin “Tiền Cashback” trong Ứng dụng Cake by VPBank để khách hàng có thể theo dõi số dư.
 • Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.
 • Khách hàng được nhận khoản khuyến mại theo chương trình này có thể phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, khách hàng chấp thuận việc VPBank sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá khoản khuyến mại mà khách hàng đã nhận và thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • VPBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra theo quy định của pháp luật trong thời gian diễn ra Chương trình làm cho các giao dịch của khách hàng không thực hiện được hoặc bị sai lệch.
 • VPBank có toàn quyền từ chối trao thưởng/thu hồi một phần hoặc toàn bộ (các) khoản khuyến mại cho bất kỳ khách hàng nào khi VPBank phát hiện hoặc nghi ngờ khách hàng cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ thông tin mạo danh về chương trình làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu của VPBank hoặc gian lận bao gồm nhưng không giới hạn: (a) sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với các yếu tố sinh trắc học do chủ tài khoản (người được giới thiệu hoặc người giới thiệu) cung cấp trong quá trình mở tài khoản thanh toán CAKE bằng phương pháp điện tử, (b) các giao dịch có nghi ngờ gian lận nhằm nguỵ tạo giao dịch đầu tiên thành công để được hưởng khuyến mãi này hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ chương trình.
 • VPBank có toàn quyền thu hồi một phần hoặc toàn bộ các khoản khuyến mại cho bất kỳ khách hàng nào trong trường hợp VPBank đã chi trả cho khách hàng dư thừa so với số tiền thưởng khách hàng được thưởng đúng theo điều kiện và thể lệ của chương trình này.
 • VPBank là bên xét duyệt cuối cùng trong việc xét duyệt khách hàng thỏa mãn điều kiện để được nhận thưởng khuyến mại theo chương trình.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, VPBank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
 • VPBank được quyền thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh thể lệ này và các quy định có liên quan, và sẽ được cập nhật công bố trên website www.cake.vn. Khi có các sự kiện này, VPBank sẽ thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, danh sách khách hàng trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng.
 • Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại, Khách hàng cần liên hệ qua số điện thoại 1900636686 hoặc gửi email về chat@cake.vn để được giải quyết.

Xem chi tiết thể lệ chương trình.