MUA VÉ SIÊU HỜI, HOÀN TIỀN 50%

cake_trangdo
06/07/2023

Danh sách khách hàng nhận ưu đãi tại đây.

1. Tên chương trình khuyến mại: Thanh toán thẻ CAKE chốt deal 7.7, hoàn tiền đến 50%.

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 07/07/2023 đến hết ngày 09/07/2023.

3. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc.

4. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản CAKE (cashback) của Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Chủ thẻ tín dụng CAKE và thỏa mãn điều kiện chương trình.

7. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (quà tặng): Hoàn tiền (cashback), được chuyển khoản vào tài khoản CAKE (cashback) của Khách hàng.

8. Ngân sách và giá trị quà tặng:

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (Ngân sách của Chương trình): 99.900.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn).

Tổng giá trị quà tặng so với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 15%.

9. Điều kiện, cách thức, thủ tục Khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:

– Trong Thời gian khuyến mại, Khách hàng phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Khách hàng là chủ Thẻ tín dụng CAKE

+ Khách hàng có thực hiện giao dịch mua sắm trực tuyến tại các cửa hàng hoặc nền tảng trực tuyến thành công với Thẻ tín dụng CAKE từ ngày 07/07/2023 đến hết ngày 09/07/2023.

– Giao dịch được tính vào chi tiêu xét hoàn tiền là giao dịch đã thực hiện thanh quyết toán thành công và không bao gồm các giao dịch không thành công, bị hủy/hoàn lại.

– Giao dịch không được tính vào chi tiêu xét hoàn tiền bao gồm:

+ Các giao dịch: giao dịch có MCC 4900, giao dịch thanh toán hóa đơn tiện ích bao gồm: giao dịch thanh toán điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình; giao dịch rút/ứng tiền mặt; giao dịch nạp tiền (topup) vào ví điện tử; giao dịch thanh toán hộ của đại lý; giao dịch thanh toán phí và lệ phí; các giao dịch tại những đơn vị chấp nhận thẻ có mã hạng mục hàng hóa dịch vụ (MCC) sau: MCC 6211 (chứng khoán), 6051 (dịch vụ chuyển tiền), MCC 5944 (Trang sức), MCC 6011 (rút tiền mặt).

+ Giao dịch thanh toán các loại thuế hàng hóa, dịch vụ.

+ Giao dịch thanh toán các loại phí/lãi (bao gồm nhưng không giới hạn lãi suất, số tiền thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, phí trả chậm, phí rút tiền…).

+ Giao dịch không thành công, bị hủy/hoàn lại.

+ Giao dịch nghi ngờ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ, thanh toán khống, hoặc các giao dịch lừa đảo, trục lợi, hoặc giao dịch gian lận (Giao dịch không có mục đích tiêu dùng hợp pháp) dưới mọi hình thức.

– Mỗi Khách hàng chỉ được hưởng khuyến mãi 01 (một) lần trong suốt Chương trình này.

– Chương trình được áp dụng đồng thời với các khuyến mại khác bởi VPBank trên Ngân hàng số CAKE by VPBank.

– Trường hợp trong Thời gian khuyến mại, có nhiều Khách hàng đủ điều kiện được tham gia Chương trình nêu tại mục 9.1 này dẫn đến tổng giá trị quà tặng bị vượt quá Ngân sách Chương trình thì VPBank sẽ ưu tiên lựa chọn đối với Khách hàng có thời gian phát sinh giao dịch thanh toán thành công bằng Thẻ tín dụng CAKE sớm hơn, cho đến khi sử dụng hết Ngân sách Chương trình.