Terms of Service

Terms of Service

  • Điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng Tài khoản thanh toán: Tải về
  • Điều kiện giao dịch chung về phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ: Tải về
  • Điều Kiện Giao Dịch Chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử áp dụng đối với Khách hàng cá nhân tại VPBank: Tải về
  • Điều khoản và Điều kiện về tuân thủ đạo luật FATCA: Tải về
  • Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán: Tải về
  • Điều kiện giao dịch chung về sản phẩm vay trực tuyến không có tài sản bảo đảm Cake dành cho khách hàng cá nhân sử dụng thuê bao Vinaphone Tải về
  • Điều kiện giao dịch chung về liên kết ví điện tử với tài khoản thanh toán Cake dành cho khách hàng cá nhân Tải về