CAKE RA MẮT
CAKE SUPER
NHÂN 36 LẦN
LÃI SUẤT

Cake Super là gì?

I. Cake Super là gì?

Cake Super là một loại tài khoản thanh toán đặc biệt, chỉ có tại Ngân hàng sốCake by VPBank với mức lãi suất là 3.6 %/năm, có nghĩa là gấp 36 lần lãi suất của tài khoản thanh toán thông thường (0.1 %/năm).

Chỉ cần kích hoạt Cake Super thì tiền trong tài khoản Cake của bạn sẽ sinh lời gấp 36 lần mà không cần gửi tiết kiệm

II. Tại sao nên sử dụng Cake Super?

So sánh với tài khoản thanh toán thông thường: Cake Super giúp tiền trong tài khoản sinh lời với lãi suất 3.6%/năm, gấp 36 lần tài khoản thanh toán thông thường (0.1%/năm)

So sánh với tài khoản tiết kiệm: Cake Super giúp tiền trong tài khoản linh hoạt nhưng vẫn giữ được lãi.

Cụ thể, đối với tài khoản tiết kiệm, muốn sử dụng tiền trong tài khoản này thì cần tất toán tài khoản trước ngày đáo hạn, nếu đáo hạn sớm thì sẽ bị mất lãi, lãi suất chỉ còn 0.1%/năm. Trong khi đó, tiền trong Super Saver có thể linh hoạt rút ra chi tiêu nhưng số tiền còn lại vẫn được áp dụng lãi suất sinh lời 3.6%/năm

III. Ví dụ mô phỏng

Ví dụ mô phỏng 1: Tài khoản thanh toán hiện có của khách là 900.000đ, sau khi bật Cake Super thì vào cuối ngày, hệ thống sẽ tự động chuyển 800.000đ từ tài khoản thanh toán để tạo tài khoản Cake Super, chia thành 4 gói nhỏ, mỗi gói 200.000đ. Tài khoản thanh toán lúc này chỉ còn lại 100.000đ. Cách tính lãi: lúc này, số tiền trong Cake Super sẽ được tính lãi 3.6 %/năm (kỳ hạn 1 tháng), số tiền còn lại trong tài khoản thanh toán được tính lãi 0.1 %/năm (không kỳ hạn). Sau 1 tháng kể từ ngày tạo của từng gói Cake Super, Khách hàng sẽ nhận được tiền lãi chuyển vào tài khoản thanh toán Cake.

Ví dụ mô phỏng 2: Hiện tại khách hàng có 100.000đ trong tài khoản thanh toán, 800.000đ trong Cake Super, tương đương với 4 gói. Khách hàng phát sinh giao dịch thanh toán 400.000đ. Sau khi trừ 100.000đ trong tài khoản thanh toán, khách hàng vẫn còn thiếu 300.000đ, hệ thống sẽ tự động cắt 2 gói trong Cake Super chuyển sang tài khoản thanh toán để thanh toán. 2 gói còn lại trong Cake Super vẫn được tính lãi 3.6%/năm, số tiền còn lại trong tài khoản thanh toán sau khi chi trả 400.000đ sẽ được tính lãi 0.1%/năm.

 

Các tin đăng gần đây