Other News

Other News

Các tin đăng gần đây

Read more

Bạn chỉ việc ngồi ở nhà, thao tác 60s là hoàn tất quy trình gửi tiết kiệm. Lãi suất cứ để Cake lo!

cake_quantri
18/07/2021

Sau khi khách hàng thực hiện “Bật Super Saver”, hệ thống tự động trích tiền trong tài khoản thanh toán vào cuối mỗi ngày và chuyển thành các tài khoản Super Saver theo cơ chế là bội số nguyên của 200.000đ và số tiền còn lại trong tài khoản thanh toán phải nhỏ hơn 200.000đ. […]