GIẢM 100K KHI ĐẶT BE VÀ THANH TOÁN BẰNG CAKE

cake_duyle
17/11/2021

Có Cake là phải có Be, liên kết thật dễ, lại còn nhận ưu đãi “mần quen” thật đã!

Giao dịch thì cứ chọn Cake, muốn đặt chuyến giao hàng hay vi vu xe hơi “hịn” là phải liên kết ngay với Be để nhận ưu đãi ngay dành cho bạn mới:

🧀 Giảm ngay 50K x 1 chuyến beCar/beBike

🧀 Giảm ngay 50K x 1 chuyến beDelivery

Lưu ý: Áp dụng cho bạn đã có tài khoản Cake nhưng chưa liên kết với tài khoản Be hoặc đã liên kết nhưng lại chưa có chuyến đi Be nào thanh toán bằng Cake

Ưu đãi áp dụng từ ngày 12/11/2021 đến khi có thông báo mới

Ai chưa liên kết Cake trong Be thì xem ngay hướng dẫn tại đây

Giờ thì tận hưởng ưu đãi cùng Be và Cake nào!!!!