Bạn thắc mắc gì?
Cake giải đáp!

Fee Forms

Điều kiện giao dịch chung Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Điều kiện giao dịch chung Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Xem ngay

Điều kiện giao dịch chung Cake Super

Điều kiện giao dịch chung Cake Super. Xem ngay

Mẫu hợp đồng mở tài khoản thanh toán

Các văn bản của Cake đều được thông qua và ban hành bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng tài khoản thanh toán
  • Điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng tài khoản thanh toán: Tìm hiểu thêm
Quy định hạn mức giao dịch
  • Quy định về hạn mức giao dịch. Xem ngay
Phạm vi, chức năng sử dụng của thẻ thanh toán Cake

Phạm vi, chức năng sử dụng của thẻ thanh toán Cake. Xem ngay

Giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay trực tuyến

Giấy đăng ký kiêm hợp đồng cho vay trực tuyến. Xem ngay

Quy định lãi suất tài khoản thanh toán và biểu phí dịch vụ

Quy định lãi suất tài khoản thanh toán và biểu phí dịch vụ. Xem ngay

Biểu phí tháng 3
  • Xem chi tiết biểu phí tháng 3: Xem ngay
Biểu phí tháng 4
  • Xem chi tiết biểu phí tháng 4: Xem ngay
Biểu phí tháng 5
  • Xem chi tiết biểu phí tháng 5: Xem ngay
Biểu phí tháng 6
  • Xem chi tiết biểu phí tháng 6: Xem ngay
Biểu phí tháng 7
  • Xem chi tiết biểu phí tháng 7: Xem ngay
Thông tin lãi suất

Không chỉ là miễn phí mọi dịch vụ ngân hàng, Cake by VPBank còn là một trong những ngân hàng số có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường. Vì vậy, Cake sẽ là một kênh đầu tư cực kỳ tiềm năng. Xem chi tiết lãi suất của Cake dưới đây:

  • Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Xem ngay