Event

Event

Các tin đăng gần đây

Read more

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỊNH DANH TÀI KHOẢN BẰNG VIDEO (VIDEO KYC) ĐỂ RÚT TIỀN VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN

Trợ Lý Gato
20/04/2022

Theo điểm e, khoản 3 Điều 17 Thông tư 17/2021/TT-NHNN: “Thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh phát hành bằng phương thức điện tử không thực hiện rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, thanh toán quốc tế trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10a Thông tư này.”  Theo khoản […]