Chương trình giới thiệu khách hàng tháng 9/2021

cake_duyle
23/09/2021

Tháng 9 này, Cake tặng bạn một chương trình ưu đãi cực hấp dẫn khi giới thiệu bạn mở tài khoản Cake thành công và chỉ áp dụng trong vòng 7 ngày, từ ngày 23/09/2021 đến hết ngày 30/09/2021 thôi nha!

Ưu đãi thứ nhất

Trường hợp áp dụng: Áp dụng khi người được giới thiệu mở tài khoản Cake được ghi nhận nguồn tải app bằng link chuẩn https://cakevn.onelink.me/HHDV/82c8e23f  hoặc đường link tải app được chia sẻ từ mục “Giới thiệu bạn bè” trong ứng dụng của người giới thiệu.

Xem hướng dẫn giới thiệu bạn bằng link chia sẻ từ app tại đây

Nội dung ưu đãi:

  • Tặng 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người giới thiệu thực hiện giới thiệu thành công Người được giới thiệu mở Tài khoản Cake thành công
  • Tặng 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người được giới thiệu thực hiện thành công giao dịch thanh toán đầu tiên bằng Tài khoản thanh toán Cake với giá trị từ 200.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng) trở lên và có thời gian hoạch toán từ ngày 23/09/2021 đến hết ngày 31/10/2021.

Ưu đãi thứ hai:

Trường hợp áp dụng: Áp dụng khi người được giới thiệu tải ứng dụng Cake trực tiếp từ App Store/Google Play hoặc từ các đường link khác của bên thứ ba (trừ các đường link/trang web mà hệ thống phát hiện hoặc nghi ngờ chứa phần mềm độc hại, lừa đảo, đáng ngờ, chứa chương trình độc hại, nguồn chưa được xác thực (không an toàn) sẽ được xem là không hợp lệ); tiến hành mở và sử dụng Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng số Cake theo đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục quy định của VPBank từng thời kỳ.

Nội dung ưu đãi:

  • Tặng 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người giới thiệu thực hiện giới thiệu thành công Người được giới thiệu mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng số Cake thành công.
  • Tặng 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người được giới thiệu thực hiện thành công giao dịch thanh toán đầu tiên bằng tài khoản thanh toán Cake với giá trị từ 200.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng) trở lên và có thời gian hoạch toán từ ngày 23/09/2021 đến hết ngày 31/10/2021.

Quy định trả thưởng:

  • Trả thưởng vào tài khoản Cake (Cashback) của khách hàng.
  • Tặng tiền khi mở tài khoản của chương trình là trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng số Cake thành công, hợp lệ.
  • Trả thưởng cho khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi có giao dịch đầu tiên của chương trình là trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày 31/10/2021.

Lưu ý:

Giao dịch thanh toán đầu tiên thỏa điều kiện chương trình bao gồm các loại giao dịch: các dịch vụ thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho các bên cung cấp dịch vụ/hàng hóa, … từ tài khoản thanh toán Cake hoặc các giao dịch thanh toán phát sinh từ tài khoản thanh toán Cake hoặc các giao dịch thanh toán phát sinh từ Thẻ Ghi nợ Cake, không bao gồm các giao dịch được thực hiện liên quan đến tài khoản thanh toán Cake của người giới thiệu.

Nội dung chi tiết xem tại đây