CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG THÁNG 03/2022

cake_trangnguyen
01/03/2022

Tháng 3 này, Cake vẫn dành tặng các bạn ưu đãi khi giới thiệu bạn cho Cake nhé!

Nội dung ưu đãi:

Tặng 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 20.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người giới thiệu thực hiện giới thiệu thành công Người được giới thiệu mở Tài khoản Cake thành công.

Điều kiện áp dụng: Ưu đãi trên chỉ được áp dụng cho những trường hợp sau đây:

  • Người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận là đã thực hiện tải app bằng link do người giới thiệu chia sẻ từ trong app của người giới thiệu. Xem hướng dẫn tại đây
  • Người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận là đã thực hiện tải app trực tiếp trên Google Play hoặc App Store

(*) Lưu ý:

Trong trường hợp người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận đã tải app và mở tài khoản bằng cách click vào một link hoặc một banner quảng cáo bất kỳ thì chỉ có người được giới thiệu này được nhận thưởng, còn người giới thiệu không được nhận thưởng.

Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình giới thiệu khách hàng khác của Cake.

Quy định trả thưởng

  • Trả thưởng cho khách hàng vào tài khoản Cake (Cashback) của khách hàng
  • Thời hạn trả thưởng cho Người giới thiệu thỏa mãn điều kiện nhận thưởng của chương trình là trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thoả mãn điều kiện nhận thưởng; Thời gian trả thưởng cho Người được giới thiệu thoả mãn điều kiện nhận thưởng của chương trình là trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thoả mãn điều kiện nhận thưởng. Ngày thoả mãn điều kiện nhận thưởng là ngày Người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng điện tử Cake thành công, hợp lệ.