Chương trình giới thiệu bạn dùng Cake tháng 6-7/2021

cake_duyle
11/08/2021

Alo Alo, anh em nào muốn trở thành gương mặt vàng trong làng vang danh bằng hữu tốt thì hãy giới thiệu bạn bè tạo Cake ngay nào!

Giai đoạn 1: (áp dụng từ ngày 18/06/2021 đến hết ngày 13/07/2021) Với mỗi lượt giới thiệu được ghi nhận thành công, người giới thiệu được nhận 50,000 đồng vào tài khoản thanh toán và người được giới thiệu được nhận 50,000 đồng vào tài khoản hoàn tiền.

Giai đoạn 2: (áp dụng từ ngày 14/07 – 31/07/2021) Với mỗi lượt giới thiệu được ghi nhận thành công, người giới thiệu được nhận 50,000 đồng vào tài khoản hoàn tiền và người được giới thiệu được nhận 50,000 đồng vào tài khoản hoàn tiền.

Chương trình triển khai cho đến khi hết ngân sách hoặc đến khi kết thúc chương trình tùy điều kiện nào đến trước.

Quy định trả thưởng: Vào 00:00 ngày thứ 6 mỗi tuần làm việc, Cake by VPBank sẽ tổng hợp danh sách khách hàng thỏa điều kiện nhận thưởng của chương trình để trả thưởng vào thứ 5 tuần làm việc sau đó. Thời gian để tiền được hoàn vào tài khoản dao động từ 01 (một) cho đến tối đa 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu được ghi nhận thành công..

Xem thể lệ chi tiết của chương trình tại đây