CẬP NHẬT HẠN MỨC GIAO DỊCH MỚI TỪ NGÀY 18/04/2022

cake_trangnguyen
18/04/2022

Từ ngày 18/04/2022, Ngân hàng số Cake by VPBank trân trọng thông báo hạn mức giao dịch mới như sau: 

Trong trường hợp cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ: