BẬT NGỬA VỚI
LÃI SUẤT
CAO NHẤT
THỊ TRƯỜNG

Đổi thưởng ứng dụng Be

Tiền gửi có kỳ hạn chính là khoản tiền nhàn rỗi hoặc khoản tiền đầu tư của bạn được gửi tại ngân hàng với một kỳ hạn cụ thể. Mức lãi suất hàng kỳ mà bạn được hưởng sẽ được ấn định ngay từ thời điểm mở sổ tiết kiệm và kéo dài cho đến cuối kỳ hạn.
Lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường .​
Cơ hội đầu tư siêu hời chỉ có tại Cake.​
Điều kiện giao dịch chung về tiền gửi có kỳ hạn: Tải về​
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn: Tải về​

Đổi thưởng ứng dụng Be

Tiền gửi có kỳ hạn chính là khoản tiền nhàn rỗi hoặc khoản tiền đầu tư của bạn được gửi tại ngân hàng với một kỳ hạn cụ thể. Mức lãi suất hàng kỳ mà bạn được hưởng sẽ được ấn định ngay từ thời điểm mở sổ tiết kiệm và kéo dài cho đến cuối kỳ hạn.
Lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường .​
Cơ hội đầu tư siêu hời chỉ có tại Cake.​
Điều kiện giao dịch chung về tiền gửi có kỳ hạn: Tải về​
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn: Tải về​

3 Bước Mở Tiết Kiệm Tại Cake

Các tin đăng gần đây