ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỰ KIỆN OPEN AIR K-POP FES #2

cake_duyle
19/11/2023

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Người Mua đồng ý rằng, Sự Kiện chỉ dành cho người trên 5 (năm) tuổi, khán giả từ 5 (năm) tuổi đến 12 (mười hai) tuổi phải có người giám hộ đi cùng trong Sự Kiện và chịu mọi trách nhiệm đối với người được giám hộ, hoặc độ tuổi khác do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện công bố trên các kênh truyền thông chính thức của mình; Đơn vị Tổ chức Sự Kiện có quyền kiểm tra giấy tờ thân nhân (có thể hiện năm sinh hoặc tuổi tác) của người tham gia Sự Kiện và có quyền từ chối người không đủ độ tuổi quy định.

Người Mua chọn loại Vé và số lượng Vé tương ứng

  1. Người Mua được chọn mua tối đa 10 Vé (cùng hoặc khác loại Vé) bất kỳ trong cùng một giao dịch đặt mua Vé. Tổng thời gian để Người Mua mua Vé thành công tối đa 5 (năm) phút cho một giao dịch (Thời gian giữ Vé). Nếu hết thời hạn này, việc mua Vé chưa thành công thì Người Mua sẽ được đưa trở lại màn hình chính của Ứng dụng Cake by VPBank và có thể bắt đầu lại giao dịch mua Vé khác. Số lần giao dịch mua Vé không giới hạn đối với 01 Người Mua. Người Mua không thể đồng thời thực hiện nhiều giao dịch mua Vé tại một thời điểm.
  2. Người Mua kiểm tra lại thông tin Vé (tổng số Vé, loại Vé, số lượng Vé từng loại) và tổng số tiền phải thanh toán trước khi xác nhận Đơn hàng mua Vé trên Ứng dụng Cake by VPBankvà bấm “Tiếp tục”.

LƯU Ý:

  • Tất cả giá Vé hiển thị trên Ứng dụng Cake by VPBank trong quá trình giao dịch là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật áp dụng hiện hành.
  • Vị trí (chỗ) ngồi tại khu vực tổ chức Sự Kiện được thể hiện trên Vé đã mua thành công trong khu vực ngồi tham dự tương ứng của loại Vé đó. Đơn vị Tổ chức Sự Kiện có quyền xếp chỗ hoặc xếp lại chỗ ngồi/chỗ đứng bất kỳ lúc nào tại khu vực ngồi tham dự, ngay cả khi Người Mua đã tham dự Sự Kiện, nếu Đơn vị Tổ chức Sự Kiện xét thấy cần thiết để đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà chức trách khác, và/hoặc vì lý do an ninh, sức khỏe, theo toàn quyền quyết định của Đơn vị Tổ chức Sự Kiện.
  • Có khả năng các vé cùng một hạng vé trong cùng một đơn hàng không liền kề nhau.
  • Mọi yêu cầu, khiếu nại về vị trí ngồi trước, trong thời gian Sự Kiện diễn ra sẽ do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện trực tiếp tiếp nhận và giải quyết. Người Mua cần liên hệ với Đơn vị Tổ chức Sự Kiện để được hỗ trợ giải quyết kịp thời. Nhà Phân Phối Vé không có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào, dù là riêng rẽ hay liên đới với Đơn vị Tổ chức Sự Kiện, đối với hoặc liên quan đến việc giải quyết các yêu cầu, khiếu nại này