ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH “VIETNAMESE CONCERT”

cake_duyle
17/08/2023

QUY CHẾ BÁN VÉ SỰ KIỆN LIVESHOW HOÀNG THUỲ LINH “VIETNAMESE CONCERT”

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Nguyên tắc áp dụng
 • Quy chế này quy định các điều kiện và điều khoản bán và mua Vé tham gia chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tôi là người Việt Nam” – “VIETNAMMESE CONCERT” của ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh, dự kiến tổ chức ngày 29 tháng 09 năm 2023, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, được ban hành bởi Công ty TNHH BEFINANCIAL, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315728586, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 10/06/2019 (sau đây gọi là: “Quy chế” hoặc “Điều kiện và Điều khoản dịch vụ” hoặc “Quy chế bán Vé”).
 • Công ty TNHH BEFINANCIAL với tư cách là Đơn vị vận hành Kênh Phân Phối Vé trên cơ sở hợp đồng dịch vụ đã ký kết với Đơn vị Tổ chức Sự kiện (sau đây gọi là “Nhà Phân Phối Vé”), có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh và bổ sung nội dung Quy chế để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, và (các) thay đổi, điều chỉnh, bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố.
 • Quy chế này và (các) thay đổi, điều chỉnh và bổ sung (nếu có) theo từng thời kỳ, sẽ được công bố và đăng tải tại trang thông tin điện tử https://cake.vn và qua Ứng dụng Cake by VPBank. Vì vậy, Người Mua cần truy cập và theo dõi thông tin thường xuyên tại trang thông tin điện tử https://cake.vn và Ứng dụng Cake by VPBank, nhằm cập nhật những nội thay đổi, điều chỉnh và bổ sung (nếu có). Những nội dung nào không được quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Bằng việc sử dụng tính năng Mua Vé trên Kênh Phân Phối Vé tham gia Sự kiện “VIETNAMESE CONCERT” để mua Vé tham gia Sự Kiện, Người Mua đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với các quy định tại Quy chế này và (các) thay đổi, điều chỉnh và bổ sung (nếu có) theo từng thời kỳ..
 • Mọi tham chiếu đến Quy chế này có nghĩa là tham chiếu đến toàn bộ Quy chế này, và các điều khoản cụ thể của Quy chế này (nếu có tham chiếu cụ thể), bao gồm cả (các) thay đổi, điều chỉnh và bổ sung (nếu có) theo từng thời kỳ đối với Quy chế này và các điều khoản cụ thể đó (nếu có).

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Người Mua, tổ chức, cá nhân khác liên quan khi mua Vé để tham gia Sự kiện “VIETNAMESE CONCERT”.

3. Các định nghĩa

 • Địa Điểm Đổi Vé: là địa điểm tổ chức Sự Kiện và/hoặc địa điểm khác mà Đơn vị Tổ chức Sự Kiện thông báo đến Người Mua thông qua các nền tảng trực tuyến/mạng xã hội truyền thông chính thức cho Sự Kiện.
 • The Leader Entertaiment/Đơn vị Tổ chức Sự Kiện: có nghĩa là Công ty TNHH The Leader Việt Nam, mã số thuế 0107606499, địa chỉ trụ sở chính tại 17A1 TT Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam), là tổ chức được phép tổ chức Sự Kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Kênh Phân Phối Vé: là hệ thống công nghệ thông tin và giải pháp bán Vé được phát triển, vận hành bởi Nhà Phân Phối Vé, được triển khai trên Ứng dụng Cake by VPBank, và là ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp dịch vụ thanh toán tiền mua Vé của Người Mua.
 • Mã Đặt Chỗ: là một dãy ký tự duy nhất, không trùng lặp, thể hiện dưới dạng điện tử, do hệ thống công nghệ thông tin và giải pháp bán Vé sinh ra được dùng để xác nhận việc đặt mua (các) vé thành công trên Kênh Phân Phối Vé. Mã Đặt Chỗ chỉ được hiển thị qua màn hình trên Ứng dụng Cake by VPBank và/hoặc email Người Mua đã cung cấp khi đăng ký tài khoản Cake sau khi Người Mua đã thực hiện đặt mua (các) Vé và thanh toán thành công thông qua Ứng dụng Cake by VPBank. Một Mã Đặt Chỗ tương ứng với mỗi giao dịch đặt mua Vé thành công, có thể bao gồm nhiều Mã Vé, tuy nhiên, không vượt quá 04 Mã Vé đối với 01 Mã Đặt Chỗ.
 • Mã Vé: là một dạng mã ma trận (hay vạch mã hai chiều) dưới dạng điện tử có thể đọc bởi một máy đọc mã vạch hay điện thoại thông minh có chức năng chụp ảnh với ứng dụng chuyên biệt, có giá trị để xác định giao dịch đặt mua Vé thành công trên Kênh Phân Phối Vé. Mã Vé chỉ được hiển thị qua email Người Mua đã cung cấp khi đăng ký tài khoản Cake, sau khi Người Mua đã thực hiện đặt mua Vé và thanh toán thành công thông qua Ứng dụng Cake by VPBank. Mã Vé sẽ được đổi thành Vé vật lý: dưới hình thức in ra giấy (Vé in) và/hoặc vòng đeo tay và/hoặc vật phẩm khác do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện giao/phát, làm bằng chứng xác nhận quyền tham dự Sự Kiện, khi Người Mua xuất trình Mã Vé tại Địa Điểm Đổi Vé để được tham dự Sự Kiện trong thời hạn. Việc đổi Mã Vé (điện tử) thành Vé là bắt buộc và thực hiện theo quy định về đổi Mã Vé tại Quy chế này.
 • Ngày làm việc: là ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, Tết theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, và những ngày nghỉ bù của các ngày lễ, Tết này.
 • Người Mua (hoặc Khách Hàng): là cá nhân đặt mua Vé thông qua tính năng “Mua Vé”, thực hiện thanh toán giao dịch mua Vé trên và thông qua Ứng dụng Cake by VPBank.
 • Sự kiện VIETNAMESE CONCERT hoặc VIETNAMESE CONCERT hoặc HOÀNG THÙY LINH CONCERT hoặc Sự Kiện: có nghĩa là Chương trình Đại nhạc hội của ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh mang tên “Tôi là người Việt Nam” (tên tiếng Anh: “VIETNAMESE CONCERT”), dự kiến được tổ chức vào ngày 29 tháng 09 năm 2023, tại Nhà Thi Đấu Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Sự Kiện Bất Khả Kháng: là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn đến: (i) thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ; (ii) các yêu cầu, hạn chế biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; (iii) nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ; (iv) chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công, lãn công, bãi công hoặc bạo loạn; (v) can thiệp của Chính phủ, thay đổi chính sách/pháp luật của Nhà nước, yêu cầu/chỉ thị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật; (vi) hệ thống thiết bị của Nhà Phân Phối Vé và/hoặc Đơn vị Tổ chức Sự Kiện và/hoặc bên có liên quan khác gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành (bao gồm cả trường hợp hệ thống công nghệ thông tin bị bên thứ ba can thiệp trái phép, trái pháp luật), lỗi internet (thiết bị được sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba gặp lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vùng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động vì bất kỳ do gì), và (vii) bất kỳ sự kiện nào khác là hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật của bên thứ ba.
 • Tài khoản thanh toán Cake hoặc Tài khoản Cake: là tài khoản thanh toán bằng Việt Nam đồng của Khách Hàng mở tại VPBank thông qua Ứng dụng Cake by VPBank để sử dụng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản do VPBank cung cấp.
 • Tính năng Mua Vé “HOÀNG THUỲ LINH CONCERT” hoặc Tính năng Mua Vé: là tính năng của Kênh Phân Phối Vé mà người sử dụng Ứng dụng Cake by VPBank có thể thực hiện việc đặt mua Vé tham gia Sự Kiện, thanh toán tiền mua Vé bằng Tài khoản thanh toán Cake, nhận được Mã Vé sau khi thanh toán thành công tiền mua Vé.
 • Ứng dụng Cake by VPBank: là ứng dụng ngân hàng điện tử trên thiết bị di động có kết nối internet của VPBank, do Nhà Phân Phối Vé quản lý, vận hành, và cho phép Người Mua thực hiện giao dịch đặt mua Vé và thanh toán khi mua Vé.
 • : có nghĩa là tài liệu thể hiện dưới dạng hình thức in ra giấy do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện phát hành để xác nhận và cho phép một cá nhân đang nắm giữ Vé hợp lệ có thể được tham dự xem biểu diễn tại Sự Kiện bằng việc xuất trình Vé cho Ban Tổ chức Sự Kiện tại địa điểm tổ chức Sự Kiện và trong thời hạn quy định của Ban Tổ chức Sự Kiện. Vé được phát hành là loại vé không định danh, được hiểu là: Vé không chứa đựng thông tin danh tính cá nhân: tên, tuổi, hình ảnh, CMND/CCCD và hoặc bất kỳ thông tin, dữ liệu cá nhân có khả năng định danh nào khác … của Người Mua, người sử dụng Vé tham gia Sự Kiện. Nhằm làm rõ, khi thực hiện đổi Mã Vé thành Vé, Người Mua, người sử dụng Vé có thể được Đơn vị Tổ chức Sự Kiện cung cấp vòng đeo tay và/hoặc vật phẩm khác, làm bằng chứng xác nhận quyền tham dự Sự Kiện cùng với Vé. Việc cung cấp và nhận vòng đeo tay và/hoặc vật phẩm được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Đơn vị Tổ chức Sự Kiện, do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện chịu hoàn toàn trách nhiệm thực hiện, bao gồm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu, khiếu nại liên quan đến việc cung cấp vòng đeo tay và/hoặc các vật phẩm này. 
 • VPBank: là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
 • Ban Tổ chức Sự Kiện: có nghĩa là các nhân sự của Đơn vị Tổ chức Sự Kiện, được Đơn vị Tổ chức Sự Kiện giao, phân công thực hiện các công việc đổi Vé, giao vòng tay và/hoặc vật phẩm có liên quan, tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của Người Mua tại Địa Điểm Đổi Vé hoặc địa điểm khác, và thực hiện các công việc khác theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Sự Kiện.
 • Dữ liệu cá nhân”/“DLCN”: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn đến Dữ liệu cá nhân của Người Mua và/hoặc người sử dụng Vé để tham dự Sự Kiện, và bất kỳ thông tin, dữ liệu nào khác được xác định là Dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật áp dụng.
 • Chủ thể dữ liệu”: là cá nhân được Dữ liệu cá nhân phản ánh.
 • Xử lý dữ liệu cá nhân”: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
 • Nghị định 13”: là Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm cả văn bản thay thế, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ của Nghị định 13 và văn bản hướng dẫn thi hành này.

II. ĐIỀU KHOẢN MUA VÉ, ĐỔI VÉ

 1. Quy trình mua Vé
 • Thời Hạn Bán Vé HOÀNG THÙY LINH CONCERT: từ 12 giờ 00 phút 00 giây ngày 08 tháng 09 năm 2023 cho đến khi có thông báo kết thúc bán Vé bởi Nhà Phân Phối. Người Mua nên chủ động mua Vé sớm để bảo đảm mua được Vé cho vị trí đứng, vị trí ngồi tốt khi tham dự Sự Kiện.
 • Người Mua muốn thực hiện mua Vé tham dự Sự Kiện cần phải có Tài khoản thanh toán Cake của Người Mua đang trong trạng thái hoạt động (không bị tạm khóa, phong toả, đóng vì bất kỳ lý do gì).
 • Nếu Người Mua chưa có tài khoản đăng nhập Ứng dụng Cake by VPBank (tài khoản dùng để truy cập và sử dụng Ứng dụng Cake by VPBank, bao gồm tên đăng nhập và mã khóa bí mật/mật khẩu được Người Mua đăng ký với VPBank và được VPBank chấp thuận sử dụng), Người Mua cần tiến hành các bước đăng ký Tài khoản thanh toán Cake theo quy định của VPBank. Người Mua có thể tải Ứng dụng Cake by VPBank về điện thoại tại ĐÂY: https://cake.vn/.
 • Sau khi hoàn thành đăng ký và đăng nhập thành công vào Ứng dụng Cake by VPBank, Người Mua cần truy cập vào biểu tượng “Nạp tiền” tại màn hình trang chủ Ứng dụng Cake by VPBank và nạp số tiền tương ứng với đơn giá Vé cần mua vào Tài khoản thanh toán Cake, để thực hiện việc mua Vé. Người Mua có thể xem hướng dẫn nạp tiền vào Tài khoản thanh toán Cake by tại ĐÂY: https://cake.vn/.
 • Người Mua đăng nhập thành công vào Ứng dụng Cake by VPBank, chọn mục “Mua Vé Hoàng Thuỳ Linh Concert” hiển thị trên màn hình Ứng dụng Cake by VPBank để thực hiện mua Vé.
 • Để mua Vé, Người Mua cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Người Mua nhấp vào ô “Bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản dịch vụ và tiến hành mua vé tại hệ thống” và chọn “Mua vé”.

 1. Người Mua cần đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung Điều kiện và Điều khoản dịch vụ trước khi bấm chọn “Mua Vé”.
 2. Việc bấm chọn “Mua Vé” là bằng chứng xác lập Người Mua đã đọc, hiểu, đồng ý toàn bộ Điều kiện và Điều khoản dịch vụ, và tự do, tự nguyện cam kết chịu ràng buộc bởi Điều kiện và Điều khoản dịch vụ và cả (các) thay đổi, điều chỉnh và bổ sung theo từng thời kỳ (nếu có).
 3. LƯU Ý:Điều kiện và Điều khoản dịch vụ” thể hiện trên màn hình Ứng dụng Cake by VPBank có nghĩa là Quy chế này.

Bước 2: Người Mua chọn loại Vé và số lượng Vé tương ứng

 1. Người Mua được chọn mua tối đa Vé (cùng hoặc khác loại Vé) bất kỳ trong cùng một giao dịch đặt mua Vé. Tổng thời gian để Người Mua mua Vé thành công tối đa 5 (năm) phút cho một giao dịch (Thời gian giữ Vé). Nếu hết thời hạn này, việc mua Vé chưa thành công thì Người Mua sẽ được đưa trở lại màn hình chính của Ứng dụng Cake by VPBank và có thể bắt đầu lại giao dịch mua Vé khác. Số lần giao dịch mua Vé không giới hạn đối với 01 Người Mua. Người Mua không thể đồng thời thực hiện nhiều giao dịch mua Vé tại một thời điểm.
 2. Người Mua kiểm tra lại thông tin Vé (tổng số Vé, loại Vé, số lượng Vé từng loại) và tổng số tiền phải thanh toán trước khi xác nhận Đơn hàng mua Vé trên Ứng dụng Cake by VPBankvà bấm “Tiếp tục”.

LƯU Ý:

 • Tất cả giá Vé hiển thị trên Ứng dụng Cake by VPBank trong quá trình giao dịch là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật áp dụng hiện hành.
 • Vị trí (chỗ) đứng (Loại vé Trưởng Nữ Chạy Trốn) tại khu vực tổ chức Sự Kiện được thể hiện trên Vé đã chọn chỉ mang tính chất minh họa rằng Người Mua đã mua Vé thành công trong khu vực đứng tham dự của loại Vé đó. Người Mua nên đến khu vực Sự Kiện sớm hơn để có cơ hội lựa chọn được vị trí đứng tốt, phù hợp với mong muốn của Người Mua. Nhà Phân Phối Vé và Đơn vị Tổ chức Sự Kiện không bảo đảm hay cam kết bất kỳ vị trí đứng cụ thể nào tại khu vực tham dự tương ứng của loại Vé đó trong suốt quá trình Sự Kiện diễn ra.
 • Vị trí (chỗ) ngồi tại khu vực tổ chức Sự Kiện được thể hiện trên Vé đã mua thành công trong khu vực ngồi tham dự tương ứng của loại Vé đó. Đơn vị Tổ chức Sự Kiện có quyền xếp chỗ hoặc xếp lại chỗ ngồi/chỗ đứng bất kỳ lúc nào tại khu vực ngồi tham dự, ngay cả khi Người Mua đã tham dự Sự Kiện, nếu Đơn vị Tổ chức Sự Kiện xét thấy cần thiết để đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà chức trách khác, và/hoặc vì lý do an ninh, sức khỏe, theo toàn quyền quyết định của Đơn vị Tổ chức Sự Kiện.
 • Mọi yêu cầu, khiếu nại về vị trí đứng, vị trí ngồi trước, trong thời gian Sự Kiện diễn ra sẽ do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện trực tiếp tiếp nhận và giải quyết. Người Mua cần liên hệ với Đơn vị Tổ chức Sự Kiện để được hỗ trợ giải quyết kịp thời. Nhà Phân Phối Vé không có bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào, dù là riêng rẽ hay liên đới với Đơn vị Tổ chức Sự Kiện, đối với hoặc liên quan đến việc giải quyết các yêu cầu, khiếu nại này.

Bước 3: Xác nhận thanh toán

Người Mua xác nhận Đơn hàng mua Vé trên Ứng dụng Cake by VPBank, bao gồm Thông tin vé và Thông tin thanh toán và chọn “Xác nhận”.

Bước 4: Thanh toán

Tổng số tiền thanh toán cho những Vé đã đặt mua sẽ được tự động ghi nợ vào Tài khoản thanh toán Cake của Người Mua (tức trừ tiền trong tài khoản thanh toán Cake).

Bước 5: Xác nhận Vé đặt mua thành công và Yêu cầu xuất hóa đơn tài chính

 1. Sau khi Người Mua hoàn thành thanh toán tiền mua Vé (Giao dịch thành công), hệ thống sẽ thực hiện gửi Mã Đặt Chỗ thành công cho Người Mua qua Ứng dụng Cake by VPBank và/hoặc email Người Mua đã cung cấp khi đăng ký Tài khoản thanh toán Cake.
 2. Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ lúc nhận được Mã Đặt Chỗ hoặc chậm nhất trước ngày tổ chức Sự Kiện (dự kiến là ngày 29 tháng 09 năm 2023), hệ thống sẽ thực hiện gởi (các) Mã Vé cho Người Mua qua email Người Mua đã cung cấp khi đăng ký Tài khoản thanh toán Cake.
 3. Để bảo đảm nhận được Mã Đặt Chỗ và Mã Vé, trước khi thực hiện việc đặt mua Vé theo quy trình giao dịch tại Quy chế này, Người Mua nên chủ động kiểm tra và điền đầy đủ, chính xác thông tin email tại phần Thông tin cá nhân trong Ứng dụng Cake by VPBank.
 4. Nếu trong vòng 05 (năm) phút kể từ khi mua Vé thành công mà Người Mua vẫn chưa nhận được Mã Đặt Chỗ qua email/Ứng dụng Cake by VPBank thì Người Mua vui lòng liên hệ trực tiếp tổng đài qua số điện thoại 1900636686 hoặc nhắn tin qua chat@cake.vn để được hỗ trợ.

Bước 6: Cung cấp thông tin và yêu cầu xuất hóa đơn tài chính

 1. Ngay sau xác nhận Vé đặt mua thành công, nếu Người Mua có nhu cầu xuất hóa đơn tài chính, Người Mua phải truy cập ngay vào đường dẫn trên màn hình Thông báo Giao dịch thành công để cung cấp thông tin xuất hóa đơn tài chính và gửi yêu cầu xuất hóa đơn theo thông tin đã cung cấp. Trên cơ sở thông tin xuất hóa đơn do Người Mua cung cấp, hệ thống sẽ tự động xuất hóa đơn tài chính và gửi đến địa chỉ email của Người Mua (khi đăng ký Tài khoản thanh toán Cake) vào ngày tiếp theo ngày thực hiện giao dịch.
 2. Việc truy cập vào vào đường dẫn trên để cung cấp thông tin xuất hóa đơn và gửi yêu cầu xuất hóa đơn tài chính chỉ được thực hiện một lần tại thời điểm ngay sau khi xác nhận Vé đặt mua thành công. Do đó, nếu Người Mua không truy cập vào vào đường dẫn trên để cung cấp thông tin xuất hóa đơn và gửi yêu cầu xuất hóa đơn tài chính tại Bước 6 này, Người Mua thừa nhận và đồng ý rằng Người Mua không có nhu cầu xuất hóa đơn tài chính đối với giao dịch mua Vé đã thực hiện thành công.
 3. Người Mua cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác, đầy đủ của các thông tin được cung cấp nhằm xuất hóa đơn tài chính.

LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC HÌNH ẢNH THỂ HIỆN TRONG QUY TRÌNH GIAO DỊCH NÀY CHỈ CÓ TÍNH CHẤT MINH HỌA. KHI THỰC HIỆN MUA VÉ TRONG THỜI HẠN BÁN VÉ CHÍNH THỨC, CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN CÓ THỂ SẼ KHÁC BIỆT (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN LOẠI VÉ, GIÁ VÉ, CÁC TỪ NGỮ…).

2, Quy trình đổi Vé

 • Thời Hạn Đổi Vé:
  • Ngày 29/09/2023: từ 07 giờ 00 phút 00 giây đến 19 giờ 00 phút; hoặc một thời gian khác được thông báo trên Kênh Phân Phối Vé và/hoặc các nền tảng trực tuyến/mạng xã hội truyền thông chính thức cho Sự Kiện) theo toàn quyền quyết định của Đơn vị Tổ chức Sự Kiện.
 • Địa Điểm Đổi Mã Vé thành Vé: Do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện thông báo qua các kênh truyền thông chính thức của Sự Kiện.
 • Người Mua sử dụng Mã Vé đã được nhận từ giao dịch mua Vé thành công để đổi thành Vé tại Địa Điểm Đổi Vé trong Thời Hạn Đổi Vé. Việc đổi Mã Vé (điện tử) thành Vé là thủ tục bắt buộc để thực hiện thủ tục soát vé vào khu vực tổ chức và xem Sự Kiện.
 • Điều kiện đổi Vé: Mã Vé chưa được dùng để đổi bất kỳ Vé nào trước đó; Người Mua đổi Vé đúng Địa Điểm Đổi Vé và trong Thời Hạn Đổi Vé. Nhà Phân Phối Vé được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan nếu Người Mua đổi Vé không đáp ứng điều kiện quy định tại Quy chế này.
 • Trong trường hợp Người Mua chia sẻ/trao đổi Mã Vé được cung cấp thông qua giao dịch mua Vé thành công, dẫn đến bị tiết lộ, bị đánh cắp Mã Vé, và Người Mua không thể đổi thành Vé, Nhà Phân Phối Vé được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm. Mọi khiếu nại, yêu cầu giải quyết việc đổi Vé trong các trường hợp này do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện chịu trách nhiệm giải quyết hoàn toàn và toàn bộ. Người Mua cần liên hệ với Đơn vị Tổ chức Sự Kiện để được hỗ trợ giải quyết kịp thời yêu cầu, khiếu nại liên quan.

III. CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI, HỦY VÉ, BỒI HOÀN CHO NGƯỜI MUA

 • Nhà Phân Phối Vé không hỗ trợ chính sách thay đổi, hủy giao dịch mua Vé của Người Mua cho Sự Kiện này, vì vậy Người Mua cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt mua Vé trên Ứng dụng Cake by VPBank.
 • Trường hợp (i) Vé lỗi (bao gồm nhưng không giới hạn đến sai thông tin vị trí tham dự Sự Kiện, số lượng Vé…, đổi trùng Vé), hoặc (ii) Sự Kiện không thể được tổ chức vì bất kỳ lý do gì hoặc không được tổ chức đúng thời hạn, địa điểm đã công bố, Đơn vị Tổ chức Sự Kiện sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu thay đổi, hủy Vé và/hoặc bồi hoàn cho Người Mua theo điều khoản và điều kiện do Đơn vị tổ chức Sự Kiện công bố. Người Mua cần chủ động liên hệ với Đơn vị tổ chức Sự Kiện để được giải quyết yêu cầu, khiếu nại liên quan kịp thời.
 • Nhà Phân Phối Vé được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm, dù là riêng rẽ hay liên đới, liên quan đến việc thay đổi, hủy Vé và/hoặc bồi hoàn cho Người Mua.

IV. XỬ LÝ MÃ VÉ BỊ LỖI

 1. Trường hợp Mã Vé bị lỗi dẫn đến không thể đổi được Vé (trừ các trường hợp lỗi quy định tại Mục III trên đây), Người Mua cần ngừng thực hiện việc đổi Vé và ngay lập tức liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) của Nhà Phân Phối Vé để được hỗ trợ.
 2. Nhà Phân Phối Vé khuyến nghị Người Mua nên chủ động đổi Vé sớm nhất có thể trong Thời Hạn Đổi Vé để Nhà Phân Phối Vé có đủ thời gian hợp lý nhằm giải quyết yêu cầu hỗ trợ của Người Mua trong trường hợp Vé lỗi như nêu trên. Nhằm làm rõ, nếu Người Mua có yêu cầu hỗ trợ giải quyết nhưng việc giải quyết yêu cầu này (bao gồm nhưng không giới hạn việc cấp đổi Mã Vé) làm cho Người Mua không thể đổi Vé trong Thời Hạn Đổi Vé để tham dự Sự Kiện, Người Mua đồng ý chịu mọi rủi ro và miễn trừ cho Nhà Phân Phối Vé hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan hoặc phát sinh từ việc đổi Vé quá hạn này.
 3. Bất kể những quy định bên trên, trong trường hợp Nhà Phân Phối Vé phát hiện Mã Vé bị lỗi, Nhà Phân Phối Vé bảo lưu quyền thông báo đến Người Mua và chủ động cấp lại Mã Vé thông qua (i) email của Người Mua cung cấp khi đăng ký Tài khoản thanh toán Cake; và/hoặc gọi điện thoại đến số điện thoại do Người Mua cung cấp khi đăng ký Tài khoản Cake; (iii) thông báo trong Ứng dụng Cake by VPBank. Người Mua cần chủ động kiểm tra hộp thư điện tử hoặc thông báo tại mục Thông báo trong Ứng dụng Cake by VPBank để bảo đảm tiếp nhận kịp thời thông tin.

V. CAM KẾT VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CHO NHÀ PHÂN PHỐI VÉ

 1. Người Mua bảo đảm rằng:
 • Các thông tin, hồ sơ đăng ký là chính xác, cập nhật, đầy đủ; và đồng ý rằng: Nhà Phân Phối Vé và/hoặc Đơn vị Tổ chức Sự Kiện xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà Nhà Phân Phối Vé và/hoặc Đơn vị tổ chức Sự Kiện có được. Trường hợp khách hàng vi phạm cam kết này hoặc Nhà Phân Phối Vé/Đơn vị tổ chức Sự Kiện phát hiện thông tin, hồ sơ Người Mua cung cấp có sai sót hoặc không đầy đủ, không hợp lệ, Nhà Phân Phối Vé/Đơn vị Tổ chức Sự Kiện có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối tư cách tham dự Sự Kiện của Người Mua và/hoặc bất kỳ cá nhân khác mà Người Mua chỉ định cho sử dụng Vé tham dự Sự Kiện mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 • Thanh toán đầy đủ tiền mua Vé cho Nhà Phân Phối Vé theo phương thức thanh toán quy định tại Quy chế này; cung cấp thông tin xuất hóa đơn chính xác, đầy đủ và chịu mọi trách nhiệm về các các thông tin này.
 • Đọc, hiểu toàn bộ nội dung của Quy chế này trước khi thực hiện giao dịch mua Vé; đăng ký mua Vé theo đúng Quy chế này, các quy định, quy trình khác (nếu có) của Nhà Phân Phối Vé và/hoặc Đơn vị Tổ chức Sự Kiện.
 • Đồng ý và xác nhận rằng Nhà Phân Phối Vé đã được coi là đã hoàn thành việc bán Vé cho Người Mua khi Mã Vé được gửi tới Ứng dụng Cake by VPBank và/hoặc email mà Người Mua đã đăng ký, do đó, Người Mua cam kết chịu mọi rủi ro phát sinh do việc đăng ký mua Vé theo phương thức trực tuyến trên Ứng dụng Cake by VPBank, trừ trường hợp rủi ro phát sinh do lỗi của Nhà Phân Phối Vé.
 • Sau khi nhận được Mã Vé do Nhà Phân Phối Vé gửi theo điều khoản tại Quy chế này, Người Mua cam kết và xác nhận rằng không: (i) bán lại Mã Vé cho bất kỳ bên thứ ba nào; (ii) không giao cho bất kỳ bên thứ ba nào để bên thứ ba này bán lại Mã Vé, theo bất kỳ hình thức nào.
 • Thừa nhận và đồng ý rằng đã được Nhà Phân Phối Vé cung cấp đầy đủ thông tin về Sự Kiện, giao dịch mua Vé trước khi đăng ký mua Vé thông qua tính năng Mua Vé trên Ứng dụng Cake by VPBank.
 • Đồng ý rằng Nhà Phân Phối Vé/Đơn vị Tổ chức Sự Kiện được quyền từ chối/tạm dừng tư cách tham dự Sự Kiện và không phải chịu trách nhiệm nào khi xảy ra một trong các trường hợp sau: (i) Nhà Phân Phối Vé/Đơn vị Tổ chức Sự Kiện nhận thấy cần xác minh thông tin của Người Mua; và/hoặc (ii) Nhà Phân Phối Vé/Đơn vị Tổ chức Sự Kiện có nghi vấn hoặc phát hiện các dấu hiệu bất thường đối với thông tin của Người Mua nhằm mục đích bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Người Mua và/hoặc quyền, lợi ích chung của Nhà Phân Phối Vé và/hoặc Đơn vị Tổ chức Sự Kiện.
 • Người Mua đồng ý rằng, sẽ kiểm soát và cung cấp cho Nhà Phân Phối Vé đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu của Người Mua để tham gia sự kiện theo yêu cầu của Nhà Phân Phối Vé bất kỳ thời điểm nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: họ tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại. Người Mua cam kết, đảm bảo và chịu trách nhiệm hoàn toàn với các thông tin, dữ liệu cá nhân này sẽ được chia sẻ, cung cấp hợp pháp cho Nhà Phân Phối Vé.
 • Người Mua lưu ý tự bảo quản thông tin giao dịch, Mã Đặt Chỗ, Mã Vé và thông tin Vé và tránh việc chia sẻ/trao đổi thông tin giao dịch, Mã Đặt Chỗ, Mã Vé và thông tin Vé cho người nào khác bằng bất kỳ hình thức nào để phòng ngừa trường hợp bị lộ thông tin giao dịch, Mã Đặt Chỗ, Mã Vé và thông tin Vé, bị mất, đánh cắp Vé. Người Mua chịu trách nhiệm tự bảo quản các vật phẩm được Đơn vị Tổ chưc Sự Kiện phát khi thực hiện đổi Vé (nếu có).
 • Người Mua đồng ý rằng, Sự Kiện chỉ dành cho người trên 5 (năm) tuổi, khán giả từ 5 (năm) tuổi đến 13 (mười ba) tuổi phải có người giám hộ đi cùng trong Sự Kiện và chịu mọi trách nhiệm đối với người được giám hộ, hoặc độ tuổi khác do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện công bố trên các kênh truyền thông chính thức của mình; Đơn vị Tổ chức Sự Kiện có quyền kiểm tra giấy tờ thân nhân (có thể hiện năm sinh hoặc tuổi tác) của người tham gia Sự Kiện và có quyền từ chối người không đủ độ tuổi quy định.
 • Người Mua thừa nhận và đồng ý rằng Nhà Phân Phối Vé bán Vé dựa trên cơ sở thông tin NGUYÊN TRẠNG do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện cung cấp, do đó, mọi yêu cầu, khiếu nại liên quan đến việc mua Vé mà không có nguyên nhân từ lỗi Mã Vé theo quy định tại Điều IV Quy chế này, như giá Vé, vấn đề thuế, hóa đơn, đổi, hoàn, hủy Vé…., sẽ do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện chịu trách nhiệm giải quyết. 

2. Trường hợp Nhà Phân Phối Vé nghi ngờ Người Mua thực hiện giao dịch có yếu tố gian lận, giả mạo (bằng bất kỳ hình thức, phương tiện nào, bao gồm cả sử dụng phương tiện điện tử, thủ thuật công nghệ, hoặc bất Nhà Phân Phối Vé có quyền tạm ngừng giao dịch cung cấp Mã Vé để xác minh, làm rõ. Người Mua có trách nhiệm chủ động hợp tác, phối hợp với Nhà Phân Phối Vé để giải quyết vụ việc.

3. Trường hợp Nhà Phân Phối Vé phát hiện Người Mua (và bên thứ ba khác cấu kết, nếu có) thực hiện các giao dịch gian lận, giả mạo, trái pháp luật, vi phạm Quy chế này, Nhà Phân Phối Vé có quyền ngay lập tức hủy Mã Vé, và yêu cầu Người Mua (và bên thứ ba liên quan) bồi thường mọi thiệt hại phát sinh và không bồi hoàn tiền mua Vé và các biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật.

4. Nhà Phân Phối Vé được miễn trừ trách nhiệm nếu:

 • Người Mua vi phạm bất kỳ cam kết nào theo Điều V.1, V.2, V.3, VI Quy chế này; và/hoặc
 • Bất kỳ sai lệch, tổn thất, thiệt hại nào phát sinh từ lỗi cố ý hoặc vô ý của Người Mua; và/hoặc
 • Vé không được cung cấp đúng, đủ, kịp thời do (i) ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng nằm ngoài khả năng kiểm soát của Nhà Phân Phối Vé; và/hoặc (ii) do lỗi của Đơn vị Tổ chức Sự Kiện; và/hoặc
 • Các trường hợp khác tại Quy chế này và/hoặc theo quy định của Nhà Phân Phối Vé được công bố từng thời kỳ tại website: https://cake.vn.

VI. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bằng việc bấm chọn “Mua Vé” và thanh toán giao dịch mua Vé theo Quy chế này, Người Mua thừa nhận và đồng ý rằng, vì mục đích:

thực hiện giao dịch mua Vé tham dự Sự Kiện theo Quy chế này, bao gồm cả việc cung cấp cho Đơn vị Tổ chức Sự Kiện, VPBank để thực hiện các bước trong quy trình giao dịch mua Vé; và/hoặc

tuân thủ các yêu cầu, quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tham nhũng; kiểm tra xung đột, quản lý rủi ro; mục đích kế toán tài chính; và/hoặc để khảo sát, nghiên cứu, điều tra, đánh giá chất lượng công việc; và/hoặc để phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp, lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu; và/hoặc

các mục đích khác như nêu tại Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân đăng tải tại https://cake.vn/dieu-khoan-dieu-kien/,  

Người Mua xác nhận và đồng ý rằng:

 1. Người Mua đã hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật áp dụng và quy định trong Quy chế này đối với việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Người Mua, Chủ thể dữ liệu khác trong quá trình thực hiện giao dịch mua Vé, sử dụng Mã Đặt Chỗ, Mã Vé, Vé để tham dự Sự Kiện.
 2. Người Mua đã hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý Nhà Phân Phối Vé được quyền xử lý đối với Dữ liệu cá nhân Người Mua, và các Chủ thể dữ liệu liên quan đến hoặc thực hiện giao dịch mua Vé, sử dụng Mã Đặt Chỗ, Mã Vé, Vé, bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và một số Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, tùy thuộc vào mục đích thu thập và xử lý nêu tại Điều VI.1. này, phù hợp với Nghị định 13, và pháp luật có liên quan khác:
  • Loại Dữ liệu cá nhân được Nhà Phân Phối Vé xử lý: bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và một số Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
  • Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân: vì các mục đích nêu tại Điều này.
  • Thông tin về tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ liệu cá nhân: (i) Nhà Phân Phối Vé và công ty mẹ, công ty con, và người có liên quan của Nhà Phân Phối Vé được xác định theo pháp luật doanh nghiệp; (ii) Đơn vị Tổ chức Sự Kiện; (iii) VPBank và người có liên quan của VPBank được xác định theo pháp luật doanh nghiệp và pháp luật về các tổ chức tín dụng; và (iv) cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và (v) các tổ chức và các cá nhân liên quan khác được phép xử lý dữ liệu cá theo hợp đồng, thỏa thuận được ký kết và thực hiện hợp pháp với Nhà Phân Phối Vé, tùy thuộc từng hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân và cần thiết cho việc quản lý và vận hành Kênh Phân Phối Vé của Nhà Phân Phối Vé.
  • Cách thức xử lý Dữ liệu cá nhân: Nhà Phân Phối Vé áp dụng và duy trì các biện pháp xử lý trên cơ sở bảo đảm các biện pháp bảo vệ, bảo mật phù hợp với đặc tính của Dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm kiểm soát, phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại, hậu quả phát sinh từ hoạt động từ xử lý dữ liệu.
  • Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: Quá trình xử lý dữ liệu có thể có những hậu quả và thiệt hại không mong muốn phát sinh từ các hành vi vi phạm pháp luật về bảo mật thông tin, bảo mật dữ liệu. Nhà Phân Phối Vé xác nhận sẽ coi việc thực hiện các biện pháp bảo mật dữ liệu phù hợp là một trong các trách nhiệm quan trọng nhất.
  • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu: Tùy thuộc từng hoạt động cụ thể, Dữ liệu cá nhân có thể được Nhà Phân Phối Vé xử lý sau khi được cung cấp, thu thập và kết thúc khi hoàn thành việc xử lý phù hợp với mục đích thực hiện hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân đó.

3. Trường hợp Người Mua cung cấp Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu khác:

 • Bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào được Người Mua cung cấp cho Nhà Phân Phối Vé tại bất kỳ thời điểm nào cho các mục đích được đề cập tại Điều này phải được thực hiện trên cơ sở sự chấp thuận và ủy quyền hợp pháp, hợp lệ để thay mặt Chủ thể dữ liệu đó nhằm (i) cung cấp Dữ liệu cá nhân, và (ii) đồng ý với toàn bộ nội dung về bảo vệ Dữ liệu cá nhân áp dụng đối với Chủ thể dữ liệu đó, bao gồm cả cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu đó, phù hợp với quy định của Nghị định 13 và pháp luật có liên quan khác về bảo vệ Dữ liệu cá nhân.
 • Người Mua có trách nhiệm cung cấp cho Nhà Phân Phối Vé bản sao sự chấp thuận/ủy quyền của Chủ thể dữ liệu có liên quan khi Nhà Phân Phối Vé yêu cầu.
 • Người Mua cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường cho Nhà Phân Phối Vé đối với mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp vi phạm quy định của Nghị định 13 và pháp luật có liên quan khác về bảo vệ Dữ liệu cá nhân do hành vi cung cấp Dữ liệu cá nhân nêu tại Điều này.

4. Các nội dung nêu tại Điều này, bao gồm cả các nội dung sửa đổi, bổ sung tùy từng thời kỳ, phù hợp với pháp luật áp dụng, (i) sẽ được xem là thông báo xử lý Dữ liệu cá nhân do Nhà Phân Phối Vé thông báo đến Người Mua và các Chủ thể dữ liệu có liên quan, và (ii) Nhà Phân Phối không cần thực hiện lại các thông báo này trước khi xử lý Dữ liệu cá nhân của Người Mua và/hoặc do Người Mua cung cấp cho Nhà Phân Phối Vé nhằm mục đích nêu tại Điều này.

5. Hiểu rõ sự cần thiết của Dữ liệu cá nhân đối với việc thiết lập quan hệ giao dịch giữa Người Mua và Nhà Phân Phối Vé theo Quy chế này, Người Mua đồng ý: (i) việc thực hiện một số quyền của Chủ thể dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn đến Quyền được biết, Quyền đồng ý, Quyền truy cập, Quyền rút lại sự đồng ý, Quyền xóa dữ liệu, Quyền hạn chế xử lý dữ liệu, Quyền cung cấp dữ liệu, Quyền phản đối cung cấp dữ liệu, Quyền phản đối xử lý dữ liệu, Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, Quyền tự bảo vệ và các quyền khác theo pháp luật áp dụng của Chủ thể dữ liệu; và (ii) việc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, chính xác các nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật áp dụng có thể có thể dẫn tới việc Nhà Phân Phối Vé ngừng, tạm ngừng, hạn chế thực hiện các công việc theo Quy chế này; (iii) việc thực hiện các quyền và/hoặc nghĩa vụ này của Người Mua với tư cách Chủ thể dữ liệu không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ này, và không thuộc trường hợp pháp luật không cho phép hoặc hạn chế; (iv) khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu, Người Mua bảo đảm thực hiện theo đúng thủ tục, quy trình do Nhà Phân Phối Vé và/hoặc VPBank công bố hoặc quy định theo từng thời kỳ, trên cơ sở không làm suy giảm hay hạn chế khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người Mua là Chủ thể dữ liệu.

6. Các vấn đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo Nghị định 13 và quy định pháp luật khác có liên quan.

7. Phù hợp với các quy định về xử lý và bảo vệ cá nhân đối với hình ảnh cá nhân, quy định pháp luật dân sự về quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân và các quyền nhân thân nói chung của cá nhân, Người Mua thừa nhận và đồng ý rằng, bằng việc tham dự Sự Kiện, âm thanh và hình ảnh cá nhân của Người Mua có thể xuất hiện trong hoặc được sử dụng cho, bao gồm nhưng không giới hạn đến: (i) các bản ghi âm, bản ghi hình Sự Kiện có sử dụng âm thanh, hình ảnh cá nhân của Người Mua tại Sự Kiện, (ii) các ấn phẩm truyền thông cho Sự Kiện, được đăng tải trên các trang trên các kênh truyền thông chính thức của Sự Kiện (banner/poster/video clip giới thiệu, quảng bá cho Sự Kiện, bài phỏng vấn viết và/hoặc ghi âm, ghi hình hình), (iii)sản xuất phim tài liệu, phát hành album nhạc, các hoạt động truyền thông khác để quảng bá cho sản phẩm phim, ca nhạc của nghệ sĩ Hoàng Thùy Linh … do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có quyền hợp pháp để thực hiện nhưng công việc nêu trên. Nếu Người Mua không đồng ý với việc cho phép sử dụng âm thanh, hình ảnh cá nhân vì những công việc nêu tại khoản này, Người Mua cần chủ động liên hệ với Đơn vị Tổ chức Sự Kiện để xác lập và thực hiện các quyền của Người Mua đối với âm thanh, hình ảnh của mình. Nhằm làm rõ:

 • Đơn vị Tổ chức Sự Kiện là đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn và trực tiếp đối việc giải quyết yêu cầu, khiếu nại của Người Mua đối với việc xác lập và thực hiện các xác lập và thực hiện các quyền của Người Mua đối với âm thanh, hình ảnh của mình; và Người Mua đồng ý rằng Nhà Phân Phối Vé sẽ không phát sinh bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào, dù là riêng rẽ hay liên đới với Đơn vị Tổ chức Sự Kiện, đối với việc sử dụng âm thanh và hình ảnh cá nhân của Người Mua khi tham dự Sự Kiện.
 • Người Mua, cá nhân khác là người sử dụng Vé tham dự Sự Kiện cần tuân thủ các quy định, quy chế khác có liên quan khi tham dự Sự Kiện do Đơn vị Tổ chức Sự Kiện ban hành và thông báo trên các kênh truyền thông chính thức của Sự Kiện hoặc tại địa điểm tổ chức Sự Kiện. 

VII. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU, KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI MÃ VÉ

 • Khi có bất kỳ khiếu nại gì về việc mua Vé, Mã Vé (trừ những khiếu nại, yêu cầu thuộc trách nhiệm giải quyết của Đơn vị Tổ chức Sự Kiện được quy định tại Quy chế này), Người Mua có thể sử dụng một trong các phương thức sau để liên hệ vơi bộ phận CSKH của Nhà Phân Phối Vé để được giải quyết theo quy định tại Quy chế này:
 • Liên hệ thông qua tổng đài: 1900 636 686
 • Email: chat@cake.vn.
 • Thời hiệu khiếu nại: 02 (hai) ngày kể từ ngày Người Mua mua Vé thành công.
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại: Nhà Phân Phối Vé sẽ giải quyết khiếu nại trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại (tương đương 03 ngày làm việc). Đối với trường hợp phức tạp, thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
 • Căn cứ thông tin nhận được, bộ phận CSKH sẽ gọi điện hoặc gửi email trực tiếp đến Người Mua thông báo sự việc và kết quả giải quyết yêu cầu, khiếu nại.
 • Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến Mã Vé, giao dịch mua Vé giữa Người Mua và Nhà Phân Phối Vé, vụ việc sẽ được Nhà Phân Phối Vé giải quyết tuân thủ theo quy trình tại Mục VII này và theo quy định pháp luật liên quan./.