Điểm tín dụng cá nhân là gì? Cách cải thiện điểm tín dụng cá nhân

cake_quynhho
22/09/2022

Điểm tín dụng cá nhân là chỉ số quan trọng để ngân hàng, tổ chức tài chính xét duyệt bạn có điều kiện vay vốn hoặc làm thẻ tín dụng hay không. Tìm hiểu điểm tín dụng cá nhân là gì và cách cải thiện điểm tín dụng cá nhân cùng Ngân hàng số Cake ngay bây giờ nhé!

1. Khái niệm điểm tín dụng cá nhân là gì?

Điểm tín dụng cá nhân (FICO) là chỉ số mà ngân hàng, tổ chức tài chính dùng để đánh giá sự uy tín của bạn khi sử dụng các hình thức vay của tổ chức, ngân hàng đó. Hồ sơ tín dụng của bạn sẽ được quản lý bởi Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC). Điểm số của bạn càng cao bạn càng được đánh giá tốt và ngược lại.

2. Tiêu chí đánh giá điểm tín dụng cá nhân

Dựa trên điểm tín dụng cá nhân, CIC sẽ phân loại thành từng nhóm sau tương đương với mức độ xếp loại tín dụng của bạn. Cụ thể:

Thang điểmGiải thích
360 – 580Đây là thang điểm thấp nhất và được xếp vào nhóm rủi ro rất cao, nếu muốn huy động vốn sẽ rất khó.
580 – 640Thang điểm này có rủi ro cao với khoản nợ kéo dài quá hạn từ 30 đến dưới 90 ngày.
640 – 700Thang điểm này thuộc nhóm nợ có rủi ro mức trung bình và vẫn đáp ứng được các điều kiện cho vay của ngân hàng. Nhóm này thường chịu mức lãi suất cao và hạn mức vay thấp.
700 – 750Đây là nhóm khách hàng có rủi ro thấp, có thể vay vốn với mức thanh toán lãi suất thấp.
750 – 850Đây là mức điểm tín dụng rất tốt và đủ điều kiện vay vốn. Nhóm điểm tín dụng tốt sẽ được phê duyệt hạn mức vay cao và lãi suất thấp.

Dựa trên thang điểm xếp hạng tín dụng cá nhân, bạn có thể đánh giá được khả năng vay vốn của mình. Nếu điểm tín dụng cá nhân của bạn đang thấp thì vẫn có thể cải thiện được.

3. Cách cải thiện số điểm tín dụng cá nhân

Một số cách cải thiện số điểm tín dụng cá nhân bạn có thể áp dụng ngay bây giờ đó là:

  • Trả nợ đúng hạn: Việc thanh toán nợ chậm hoặc không thanh toán khoản vay sẽ làm giảm điểm tín dụng cá nhân của bạn, chưa kể bạn phải chịu thêm các khoản phí phạt rất cao.
  • Ưu tiên trả nợ cũ: Nếu còn khoản nợ cũ, bạn hãy ưu tiên trả hết và trong quá trình trả nợ cũ thì không nên phát sinh thêm các khoản nợ mới.
  • Theo dõi báo cáo tín dụng thường xuyên: Đây là cách để bạn sớm điều chỉnh việc chi tiêu, thanh toán hợp lý.
  • Chỉ đăng ký vay khi thực sự cần thiết: Chỉ khi thực sự cần thiết bạn mới đăng ký khoản vay và hạn mức khoản vay phải nằm trong khả năng trả nợ của bạn.

Hiểu rõ điểm tín dụng cá nhân sẽ giúp bạn chủ động trong các khoản vay hoặc mở thẻ tín dụng sau này. Vậy nên, hãy hiểu và luôn điều chỉnh việc chi tiêu, thanh toán của mình để có mức điểm tín dụng cá nhân tốt nhất nhé!