ĐẦU TƯ DỄ DÀNG, CÓ CAKE CÓ CÁCH – TẶNG 100% PHÍ BÁN

cake_duyle
31/05/2022

Nhận quà từ Cake chưa bao giờ là dễ dàng đến thế! Cake tặng bạn ngay 100% phí bán khi bán chứng chỉ quỹ DCIP tại Cake nè. Tham khảo ngay thể lệ chương trình nào!

1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/07/2022. Chương trình có thể chấm dứt trước thời hạn khi ngân sách khuyến mại đã được sử dụng hết.

3. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua Tài khoản thanh toán Cake của Khách hàng tại VPBank và thỏa mãn điều kiện chương trình.

4. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại:

a) Điều kiện tham gia chương trình:

Khách hàng thông qua hoạt động giới thiệu đầu tư trên ứng dụng CAKE, thực hiện giao dịch chuyển tiền đầu tư chứng chỉ quỹ qua Tài khoản thanh toán CAKE của khách hàng sẽ được tặng thưởng, cụ thể như sau:

 • Khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền (ghi Nợ) qua Tài khoản thanh toán CAKE của khách hàng tại VPBank để mua chứng chỉ quỹ; và
 • Trong thời gian chương trình khuyến mại, sau khi khách hàng thực hiện bán chứng chỉ quỹ đã mua nêu trên, khách hàng thực hiện chuyển tiền bán chứng chỉ quỹ về Tài khoản thanh toán CAKE của khách hàng sẽ được tặng tiền được chuyển khoản vào Tài khoản thanh toán CAKE (cashback) của Khách hàng (báo Có).

b) Nội dung ưu đãi: Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng thỏa mãn điều kiện sẽ được tặng thưởng như sau:

Thời gian giao dịchGiá trị tiền thưởng
Từ ngày giao dịch chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ (ghi Nợ) đến ngày giao dịch chuyển tiền sau khi bán chứng chỉ quỹ về Tài khoản thanh toán CAKE (báo Có): Dưới 90 (chín mươi) ngày.0.3% x giá trị giao dịch chuyển tiền sau khi bán chứng chỉ quỹ về Tài khoản thanh toán CAKE (báo Có).
Từ ngày giao dịch chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ (ghi Nợ) đến ngày giao dịch chuyển tiền sau khi bán chứng chỉ quỹ về Tài khoản thanh toán CAKE (báo Có): Từ 90 (chín mươi) ngày trở lên.0.1% x giá trị giao dịch chuyển tiền sau khi bán chứng chỉ quỹ về Tài khoản thanh toán CAKE (báo Có).

Ví dụ:

Tại ngày thứ nhất, khách hàng phát sinh giao dịch thanh toán mua thành công 100 chứng chỉ quỹ. Đến ngày 91, khách hàng phát sinh giao dịch thanh toán mua thành công thêm 10 chứng chỉ quỹ.

Tại ngày thứ 100 khách hàng thực hiện bán toàn bộ 110 chứng chỉ quỹ sau đó thực hiện giao dịch chuyển tiền về Tài khoản thanh toán CAKE, khi đó, thời gian giao dịch 100 chứng chỉ quỹ đầu tiên là trên 90 ngày, còn 10 chứng chỉ quỹ sau là dưới 90 ngày.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận khoản tiền thưởng như sau:  Giá trị tiền thưởng = 0.3% x Giá trị giao dịch nhận rút tiền bán 10 chứng chỉ quỹ + 0.1% x Giá trị giao dịch nhận rút tiền bán 100 chứng chỉ quỹ.

Giao dịch chuyển tiền sau khi bán chứng chỉ quỹ về Tài khoản thanh toán CAKE (báo Có) là giao dịch được thực hiện trong thời gian chương trình khuyến mại và được ghi nhận (báo Có) thành công trên hệ thống của VPBank.

c) Quy cách nhận thưởng:

 • Định kỳ hàng tháng (dương lịch), danh sách khách hàng thỏa điều kiện chương trình sẽ được tổng hợp từ ngày đầu tiền đến hết ngày cuối cùng của tháng đó để xác định danh khách khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng của chương trình.
 • Phần tiền thưởng sẽ được thực hiện chi trả cho khách hàng trong vòng 20 ngày làm việc (không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ khác) kể từ này chốt danh sách trả thưởng.
 • Tiền thưởng sẽ được chi trả theo mã khách hàng (user ID) thỏa điều kiện theo ghi nhận trên hệ thống trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
 • Tiền thưởng sẽ được chi cho giao dịch hợp lệ tính theo thời gian giao dịch trong suốt chương trình khuyến mại.

d) Tại thời điểm VPBank chi trả tiền thưởng, Khách hàng đảm bảo trạng thái tài khoản thanh toán CAKE của Khách hàng đang hoạt động (không bị đóng, khóa hoặc tạm khóa vì bất kỳ lý do gì). VPBank không gửi tiền thưởng đối với Khách hàng đã đóng tài khoản thanh toán CAKE.

5. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình: Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, khách hàng liên hệ qua Hotline – 1900 636 686 hoặc gửi email tới chat@cake.vn.

6. Quy định chung:

 • Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Chương trình được liệt kê trong Thể lệ Chương trình và các nội dung thay đổi liên quan đến Chương trình này (nếu có).
 • VPBank được quyền thay đổi và điều chỉnh mức Thưởng, hay thay đổi, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình theo quyền quyết định của mình.  
 • Số Tiền thưởng từ chương trình khuyến mại được chuyển vào tài khoản thanh toán Cake chỉ được sử dụng để khách hàng thanh toán khi mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ trên và/hoặc thông qua Ứng dụng Cake by VPBank (ứng dụng ngân hàng số của VPBank), và không thể thực hiện rút tiền mặt, chuyển tiền tới tài khoản thanh toán Cake khác và/hoặc tài khoản ở các tổ chức tín dụng khác. Số tiền thưởng được ghi nhận tại trường thông tin “Tiền Cashback” trong Ứng dụng Cake by VPBank để khách hàng có thể theo dõi số dư.
 • Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.
 • Khách hàng được nhận khoản khuyến mại theo chương trình này có thể phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, khách hàng chấp thuận việc VPBank sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá khoản khuyến mại mà khách hàng đã nhận và thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • VPBank được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra theo quy định của pháp luật trong thời gian diễn ra Chương trình làm cho các giao dịch của khách hàng không thực hiện được hoặc bị sai lệch.
 • VPBank có toàn quyền từ chối trao thưởng/thu hồi một phần hoặc toàn bộ (các) khoản khuyến mại cho bất kỳ khách hàng nào khi VPBank phát hiện hoặc nghi ngờ khách hàng cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ thông tin mạo danh về chương trình làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu của VPBank hoặc gian lận bao gồm nhưng không giới hạn: (a) sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với các yếu tố sinh trắc học do chủ tài khoản (người được giới thiệu hoặc người giới thiệu) cung cấp trong quá trình mở tài khoản thanh toán CAKE bằng phương pháp điện tử, (b) các giao dịch có nghi ngờ gian lận nhằm nguỵ tạo giao dịch đầu tiên thành công để được hưởng khuyến mãi này hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ chương trình.
 • VPBank có toàn quyền thu hồi một phần hoặc toàn bộ các khoản khuyến mại cho bất kỳ khách hàng nào trong trường hợp VPBank đã chi trả cho KH dư thừa so với số tiền thưởng KH được thưởng đúng theo điều kiện và thể lệ của chương trình này.
 • VPBank là bên xét duyệt cuối cùng trong việc xét duyệt khách hàng thỏa mãn điều kiện để được nhận thưởng khuyến mại theo chương trình.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, VPBank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
 • VPBank được quyền thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh thể lệ này và các quy định có liên quan, và sẽ được cập nhật công bố trên website www.cake.vn và trên ứng dụng Cake.
 • Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại, Khách hàng cần liên hệ qua số điện thoại 1900636686 hoặc gửi email về chat@cake.vn để được giải quyết.

Xem chi tiết chương trình tại đây