Chương trình giới thiệu khách hàng tháng 8/2021

cake_duyle
24/08/2021

Thời gian áp dụng: 01/08/2021 đến 18/08/2021

Nội dung ưu đãi, mức tiền thưởng: Với mỗi lượt giới thiệu được ghi nhận thành công, người giới thiệu được nhận 50,000 đồng vào tài khoản hoàn tiền và người được giới thiệu được nhận 50,000 đồng vào tài khoản hoàn tiền. Trong đó, người được giới thiệu phải thực hiện tải app Cake và mở tài khoản thành công bằng 1 trong 3 cách sau đây:

Cách 1: Click vào link sau: https://cakevn.onelink.me/HHDV/82c8e23f và tải xuống

Cách 2: Mở điện thoại lên, vào App Store, tìm: “Cake Ngân hàng số” rồi tải về (dành cho iOS)

Cách 3: Mở điện thoại lên, vào CH Play, tìm: “Cake Ngân hàng số” rồi tải về (dành cho Android)

Lưu ý:

  • Nếu người ĐƯỢC GIỚI THIỆU click vào bất kỳ một link nào KHÁC để tải app thì rất tiếc là người GIỚI THIỆU và người ĐƯỢC GIỚI THIỆU sẽ không được áp dụng chương trình giới thiệu bạn bè từ ngày 1/8!
  • Nếu bạn tải app bằng cách 2 hoặc cách 3, nhưng trong vòng 7 ngày trước đó, bạn lại “lỡ tay” click vào 1 ĐƯỜNG LINK nào khác hoặc một banner quảng cáo bất kỳ để tải app mà lại không tải, thì rất tiếc bạn cũng không được tham gia chương trình.
  • Cho nên, cách tốt nhất là người ĐƯỢC GIỚI THIỆU tải app Cake và mở tài khoản bằng cách click vào link ở cách 1 thì cả người giới thiệu và được giới thiệu đều được tham gia chương trình
  • Những bạn tải app Cake bằng LINK KHÁC trước ngày 1/8 nhưng tài khoản được phê duyệt thành công sau ngày 1/8 thì vẫn không được áp dụng chính sách của chương trình!

Thời gian áp dụng: từ 19/08/2021 đến hết 22/09/2021

Với mỗi lượt giới thiệu được ghi nhận thành công, người giới thiệu được nhận 50,000 đồng vào tài khoản hoàn tiền và người được giới thiệu được nhận 50,000 đồng vào tài khoản hoàn tiền. Trong đó, người được giới thiệu phải thực hiện tải app Cake và mở tài khoản thành công bằng 1 cách duy nhất là click vào đường link độc quyền này https://cakevn.onelink.me/HHDV/82c8e23f

(*) Lưu ý: ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng tải app bằng link trên đồng thời tạo tài khoản thành công kể từ ngày 19/08/2021