logo
vn

VN

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG THÁNG 12/2022

Ngày hết hạn: 31/12/2022

Kiếm thưởng cuối năm bằng cách giới thiệu Cake cho bạn bè! Tháng 12/2022, tích cực giới thiệu Cake để nhận thưởng khủng từ Cake nào bạn ơi!!! Không giới hạn số lần giới thiệu và nhận tiền thưởng. Đừng bỏ lỡ!

1. Thời gian thực hiện chương trình: Kể từ ngày 1/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết ngân sách thực hiện chương trình.

2. Địa bàn (phạm vi) áp dụng: Toàn quốc.

3. Khách hàng của chương trình:

 • Người giới thiệu: là khách hàng cá nhân có sử dụng Gói dịch vụ Cake.
 • Người được giới thiệu: là khách hàng cá nhân chưa từng đăng ký mở và sử dụng Gói dịch vụ Cake.

4. Cơ cấu giải thưởng: Tặng 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 20.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người giới thiệu thực hiện giới thiệu thành công Người được giới thiệu mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng điện tử Cake thành công (sau đây được gọi là “Tặng tiền khi mở tài khoản”)

5. Thể lệ chương trình:

 • Người giới thiệu cần giới thiệu việc mở tài khoản Cake và gửi đúng đường Link giới thiệu trong ứng dụng CAKE cho người được giới thiệu trong thời hạn chương trình còn hiệu lực. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Người được giới thiệu cần truy cập vào đường link để tải ứng dụng Cake trực tiếp từ Link giới thiệu và tiến hành mở tài khoản thanh toán Cake trực tuyến trên ứng dung Cake và không được truy cập vào bất kỳ đường link tải ứng dụng Cake nào khác trong vòng 30 ngày trước đó.  
 • Người được giới thiệu cần nhập Mã giới thiệu của người giới thiệu theo yêu cầu của hệ thống để được ghi nhận tham gia chương trình khuyến mãi. 
 • Mã giới thiệu là số điện thoại của Người giới thiệu, ở đây là số điện thoại Người giới thiệu đã đăng ký mở tài khoản và sử dụng Tài khoản thanh toán Cake và Dịch vụ Ngân hàng điện tử Cake (Số điện thoại nhận tin nhắn OTP khi giao dịch trực tuyến). 
 • Không giới hạn số lần giới thiệu thành công với người giới thiệu. 
 • Chương trình khuyến mại không áp dụng đối với người giới thiệu là tổ chức, cá nhân có trả phí theo thỏa thuận giữa VPBank/hoặc đối tác hợp tác VPBank với tổ chức, cá nhân đó. Người được giới thiệu bởi các tổ chức, cá nhận này thỏa mãn điều kiện chương trình vẫn nhận được mức thưởng theo quy định. 
 • Thời gian xác định khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng: Theo ghi nhận hệ thống của VPBank khi khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình. 
 • VPBank sẽ chuyển phần tiền thưởng của chương trình trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng. 
 • Tại thời điểm VPBank trả thưởng, khách hàng đảm bảo trạng thái Tài khoản thanh toán Cake của khách hàng đang hoạt động và không nằm trong danh sách nghi ngờ của VPBank. VPBank không gửi tiền thưởng đối với khách hàng đã đóng tài khoản thanh toán Cake. 
 • Khách hàng được nhận khoản khuyến mại theo chương trình này có thể phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, khách hàng chấp thuận việc VPBank sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá khoản khuyến mại mà khách hàng đã nhận và thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
 • Khách hàng đồng ý VPBank được quyền thu hồi tiền thưởng nếu nghi ngờ Khách hàng gian lận, giả mạo, cố trình trục lợi, trục lợi…. vi phạm các điều khoản, điều kiện tham gia Chương trình, hoặc giả mạo chương trình nhằm trục lợi.
 • Khách hàng đồng ý VPBank được quyền thu hồi tiền thưởng đã được VPBank chi trả trong trường hợp số tiền được chi trả thừa so với số tiền thưởng Khách hàng được thưởng đúng theo điều kiện và thể lệ của chương trình này.
 • Chương trình khuyến mại không áp dụng đồng thời với các chương trình khác. 
 • Chương trình có thể chấm dứt trước thời hạn khi hết ngân sách thực hiện chương trình.

6. Quy định trả thưởng:

 • Thời gian xác định khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng: Theo ghi nhận hệ thống của VPBank khi khách hàng thỏa mãn điều kiện của chương trình.
 • Trả thưởng cho khách hàng nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản được trả vào tài khoản Cake (Cashback) của khách hàng.
 • Thời hạn trả thưởng cho khách hàng thõa mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản của chương trình là trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng điện tử Cake thành công, hợp lệ.

Tài khoản Cashback dùng để làm gì? Tìm hiểu ngay.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây.