Chương trình giới thiệu khách hàng tháng 10/2021

cake_duyle
01/10/2021

OOPS…

Chương trình giới thiệu bạn tháng 9 nhưng…

…chương trình giới thiệu tháng 10 lại tiếp tục mở ra! Bạn nào chưa kịp “đạt KPI” mời bạn tạo Cake thì giờ có thể chạy deadline tiếp rùi nè nhen ^^

Tháng 10 này, có gì thay đổi?

 • Quà tặng cho mỗi lần giới thiệu lên đến 160k
 • Thời gian trả thưởng sẽ rút ngắn lại, không còn 15 ngày làm việc nữa đâu
 • Cake không còn sử dụng link “auth” nữa nha!

Chương trình áp dụng từ ngày 01/10/2021 – 31/10/2021. Cụ thể xem ngay dưới đây:

Ưu đãi thứ nhất

Trường hợp áp dụng: Người giới thiệu cần giới thiệu việc mở tài khoản Cake và gửi đúng đường link tải app được tạo và chia sẻ từ Mục “Giới thiệu bạn bè” trong ứng dụng Cake (“Link giới thiệu”) cho người được giới thiệu

Xem hướng dẫn giới thiệu bạn bằng link chia sẻ từ app tại đây

Nội dung ưu đãi:

 • Tặng 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người giới thiệu thực hiện giới thiệu thành công Người được giới thiệu mở Tài khoản Cake thành công
 • Tặng 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người được giới thiệu thực hiện thành công giao dịch thanh toán đầu tiên bằng Tài khoản Cake với giá trị từ 200.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng) trở lên và có thời gian hoạch toán trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 01/10/2021 đến hết 23h30 ngày 31/10/2021

Quy định trả thưởng

 • Trả thưởng cho khách hàng nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản được trả vào tài khoản Cake (Cashback) của khách hàng
 • Thời hạn trả thưởng cho người giới thiệu thõa mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản của chương trình là trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thoả mãn điều kiện nhận thưởng; Thời gian trả thưởng cho người được giới thiệu thoả mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản của chương trình là trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thoả mãn điều kiện nhận thưởng. Ngày thoả mãn điều kiện nhận thưởng là ngày  Người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng điện tử Cake thành công, hợp lệ.
 • Thời hạn trả thưởng cho khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi có giao dịch đầu tiên của chương trình là trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.

Ưu đãi thứ hai:

Trường hợp áp dụng: Áp dụng khi người được giới thiệu tải ứng dụng Cake trực tiếp từ App Store/Google Play hoặc từ các đường link khác của bên thứ ba (trừ các đường link/trang web mà hệ thống phát hiện hoặc nghi ngờ chứa phần mềm độc hại, lừa đảo, đáng ngờ, chứa chương trình độc hại, nguồn chưa được xác thực (không an toàn) sẽ được xem là không hợp lệ); tiến hành mở và sử dụng Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng số Cake theo đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục quy định của VPBank từng thời kỳ.

Nội dung ưu đãi:

 • Tặng 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người giới thiệu thực hiện giới thiệu thành công Người được giới thiệu mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng số Cake thành công.
 • Tặng 30.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi nghìn đồng) cho Người giới thiệu và 50.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng) cho Người được giới thiệu sau khi Người được giới thiệu thực hiện thành công giao dịch thanh toán đầu tiên bằng tài khoản Cake với giá trị từ 200.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng) trở lên và có thời gian hoạch toán trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 01/10/2021 đến hết 23h30  ngày 31/10/2021

Quy định trả thưởng:

 • Trả thưởng cho khách hàng nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản được trả vào tài khoản Cake (Cashback) của khách hàng.
 • Thời gian trả thưởng cho người được giới thiệu thoả mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi mở tài khoản của chương trình là trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Người được giới thiệu được hệ thống ghi nhận mở Tài khoản thanh toán Cake, Dịch vụ Ngân hàng điện tử Cake thành công, hợp lệ.
 • Thời hạn trả thưởng cho khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng Tặng tiền khi có giao dịch đầu tiên của chương trình là trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.

Lưu ý:

Giao dịch thanh toán đầu tiên thỏa điều kiện chương trình bao gồm các loại giao dịch: các dịch vụ thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho các bên cung cấp dịch vụ/hàng hóa, … từ tài khoản Cake hoặc các giao dịch thanh toán phát sinh từ tài khoản Cake hoặc các giao dịch thanh toán phát sinh từ Thẻ Ghi nợ Cake, không bao gồm các giao dịch được thực hiện liên quan đến tài khoản Cake của người giới thiệu.

Chi tiết xem tại đây