CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MỞ THẺ TÍN DỤNG

cake_duyle
14/05/2023

CẬP NHẬT DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG. TẠI ĐÂY

 1. Tên chương trình khuyến mại: Giới thiệu mở thẻ, nhận thưởng thích mê.
 2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Thẻ tín dụng CAKE tại Ngân hàng số CAKE by VPBank.
 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/05/2023 đến hết ngày 30/06/2023
 4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
 5. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản CAKE (cashback) của Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình.
 6. Ngân sách triển khai: 450,000,000 VNĐ (bốn trăm năm mươi triệu đồng)
 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Người giới thiệu là khách hàng cá nhân tham gia Chương trình.
 8. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Hoàn tiền (cashback), được chuyển khoản vào tài khoản CAKE (cashback) của Khách hàng.
 9. Giới thiệu thành công:
  • Người được giới thiệu là khách hàng cá nhân mới hoặc khách hàng cá nhân hiện tại của Ngân hàng số CAKE by VPBank; và chưa từng phát hành thành công Thẻ tín dụng CAKE.
  • Giới thiệu thành công được ghi nhận khi người được giới thiệu đăng kỳ và phát hành thành công Thẻ tín dụng CAKE từ nguồn mô tả tại mục 11.1 trong thời hạn chương trình còn hiệu lực.
 10. Cơ cấu giải thưởng:

Chương trình được chia thành 3 đợt với ngân sách và cơ cấu giải thưởng cho mỗi đợt như sau:

Thời gianNgân sách (VNĐ)
Đợt 1. Từ 15/5/2023 đến hết 31/05/2023150.000.000
Đợt 2. Từ 01/6/2023 đến hết 14/06/2023150.000.000
Đợt 3. Từ 15/6/2023 đến hết 30/06/2023150.000.000

Cơ cấu giải thưởng cho mỗi đợt:

Số lượt giới thiệu thành côngHoàn tiền
Từ 1 – 4 lượt150.000 VNĐ với mỗi lượt giới thiệu thành công
5 lượt1.000.000 VNĐ
Trên 5 lượt1.000.000 VNĐ và 150.000 VNĐ với mỗi lượt giới thiệu thành công tính lượt thứ 6

HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU MỞ THẺ TÍN DỤNG

Chi tiết chương trình tại đây