logo
vn

VN

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MỞ THẺ TÍN DỤNG (THÁNG 7 – 9/2023)

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Danh sách trả thưởng đã cập bến, Cakers nhanh tay kiểm tra danh sách trả thưởng xem tại đây.

 1. Tên chương trình khuyến mại: Giới thiệu mở thẻ tín dung Cake
 2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Thẻ tín dụng CAKE tại Ngân hàng số CAKE by VPBank.
 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/09/2023
 4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
 5. Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản CAKE (cashback) của Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình.
 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Người giới thiệu là khách hàng cá nhân tham gia Chương trình.
 7. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Hoàn tiền (cashback), được chuyển khoản vào tài khoản CAKE (cashback) của Khách hàng.
 8. Giới thiệu thành công:
  • Người được giới thiệu là khách hàng cá nhân mới hoặc khách hàng cá nhân hiện tại của Ngân hàng số CAKE by VPBank; và chưa từng phát hành thành công Thẻ tín dụng CAKE.
  • Giới thiệu thành công được ghi nhận khi người được giới thiệu đăng kỳ và phát hành thành công Thẻ tín dụng CAKE từ nguồn mô tả tại mục 11.1 trong thời hạn chương trình còn hiệu lực.
 9. Cơ cấu giải thưởng:

Chương trình được chia thành 6 đợt với ngân sách và cơ cấu giải thưởng cho mỗi đợt như sau:

Cơ cấu giải thưởng cho mỗi đợt:

Số lượt giới thiệu thành côngHoàn tiền / lượt giới thiệu thành công
Từ 1 – 2 lượt150.000 VNĐ / lượt
Từ 3 – 4 lượt200.000 VNĐ / lượt
Từ 5 lượt trở lên250.000 VNĐ / lượt

HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU MỞ THẺ TÍN DỤNG

Chi tiết chương trình tại đây