CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG MỞ CAKE THÁNG 10-12/2023

cake_trangdo
12/10/2023

Từ ngày 12/10/2023, khách hàng mời bạn bè mở CAKE sẽ NHẬN NGAY số tiền lên đến 90K cho mỗi lượt giới thiệu thành công. Đặc biệt chương trình lần này là sự hợp tác giữa CAKE và BE để số tiền thưởng càng hoành tráng hơn.  Nhanh chóng rủ rê bạn bè, người thân mở CAKE ngay!

1. Thời gian áp dụng: 12/10/2023 – 31/12/2023 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình.

2. Thể lệ chương trình: Với mỗi lượt giới thiệu người mới mở CAKE thành công:

2.1. Người giới thiệu: Được TẶNG 50.000 VND vào Tài khoản Cashback của Khách hàng, tối đa 10 khách hàng thành công một tuần. Một tuần được tính từ thứ tư tuần trước đến thứ ba tuần này. Không cộng dồn số tiền thưởng sang tuần khác.

2.2. Người được giới thiệu:

 • Được TẶNG 20.000 VND vào Tài khoản Cashback của Khách hàng nếu thỏa điều kiện quy định theo mục 3.2.
 • Sau đó, nếu người được giới thiệu hoàn thành thêm được điều kiện quy định theo mục 3.3. thì sẽ được TẶNG THÊM 20.000 VND vào Tài khoản Cashback cho mỗi người thỏa điều kiện

3. ĐIỀU KIỆN:

3.1. Người giới thiệu: Là khách hàng cá nhân hiện hữu của Ngân hàng số CAKE.

3.2. Người được giới thiệu: 

 • Là khách hàng cá nhân, chưa từng đăng ký mở và sử dụng Gói Dịch vụ CAKE (chưa tồn tại hồ sơ khách hàng trên hệ thống CAKE), được Người giới thiệu thực hiện giới thiệu và trở thành Khách hàng đăng ký thành công Gói dịch vụ CAKE.
 • Người được giới thiệu phải tải ứng dụng Be và đăng ký tài khoản Be, liên kết ngân hàng CAKE với tài khoản Be để thanh toán. Sau đó, sử dụng dịch vụ Be thanh toán bằng CAKE thành công.

3.3. Điều kiện bổ sung: 

 • Sau khi hoàn thành các điều kiện trên, để nhận thêm quà tặng quy định tại mục 2, người được giới thiệu phải duy trì số dư trung bình trong tài khoản CAKE (bao gồm Tài khoản thanh toán, Tiết kiệm, Ứng tiền nhanh) kể từ ngày mở tài khoản CAKE thành công, tối thiểu 50.000 VND/ngày. Cách thức xác định:
 • Người được giới thiệu có duy trì số dư trung bình trong tài khoản lập tại Ngân hàng số CAKE trong thời gian tối thiểu 07 ngày liên tiếp trong cùng chu kỳ trả thưởng (1 tuần).
 • Điều kiện được xét dựa trên Số dư tài khoản trung bình trong vòng 07 ngày và được tính bằng tổng số dư tại thời điểm 23 giờ 59 phút mỗi ngày của tất cả các ngày trong vòng 07 ngày chia cho 7.
 • VPBank sẽ chuyển quà tặng khuyến mại của chương trình trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận quà tặng. Tại thời điểm VPBank chuyển quà tặng, khách hàng đảm bảo trạng thái Tài khoản thanh toán CAKE của khách hàng đang hoạt động và không nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận của VPBank.

NGƯỜI GIỚI THIỆU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ THÀNH CÔNG ĐỂ NHẬN THƯỞNG KHI VÀ CHỈ KHI:

 • Người được giới thiệu là khách hàng cá nhân, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đăng nhập trên các thiết bị hợp lệ theo nguyên tắc bảo mật của VPBank trong từng thời kỳ.
 • Người giới thiệu thực hiện giới thiệu và người được giới thiệu đăng ký mở và sử dụng Gói Dịch vụ CAKE thực hiện trên Ứng dụng CAKE – mục Đăng ký Tài khoản và đã điền đúng Mã giới thiệu của Người giới thiệu.
 • Người giới thiệu đảm bảo người được giới thiệu hiểu, đồng ý, biết với việc mở tài khoản CAKE. Trong bất cứ trường hợp nào VPBank nghi ngờ, có căn cứ nghi ngờ người được giới thiệu không đồng ý, hiểu, biết về việc mở tài khoản Cake, VPBank có quyền không trả thưởng
 • Người được giới thiệu đã hoàn thiện thủ tục đăng ký mở Gói dịch vụ CAKE theo quy định của VPBank và được VPBank mở Gói Dịch vụ CAKE thành công trong Thời gian chương trình.
 • Người được giới thiệu phải liên kết với tài khoản CAKE có cùng số điện thoại đăng ký tài khoản ứng dụng Be.
 • Người được giới thiệu có phát sinh giao dịch trên Ứng dụng Be và thanh toán bằng tài khoản CAKE thành công, được ghi nhận trong hệ thống và không hủy ngang trong vòng 07 ngày kể từ ngày hệ thống ghi nhận mở Gói Dịch vụ CAKE thành công và trong Thời gian chương trình.
 • Các trường hợp thỏa điều kiện là những trường hợp sử dụng thiết bị đăng nhập hợp lệ bao gồm nhưng không giới hạn các nguyên tắc kiểm soát liên quan đến truy cập từ các thiết bị thực, thiết bị được mã hóa, hoặc gian lận trong việc sử dụng thiết bị truy cập…

Lưu ý: Kết quả trả thưởng sẽ được bảo lưu trong vòng 30 ngày kể từ ngày trả kết quả, quá thời hạn kết quả sẽ bị hủy và CAKE sẽ không thể hỗ trợ khiếu nại.

Xem chi tiết thể lệ chương trình TẠI ĐÂY.

HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU BẠN BÈ MỞ CAKE:

 • Người giới thiệu đăng nhập vào ứng dụng CAKE, vào mục “Mời bạn bè”, bấm vào nút “Chia sẻ” để lấy đường dẫn (Link) giới thiệu.
 • Người giới thiệu cần giới thiệu việc mở Gói Dịch vụ CAKE và gửi đúng đường dẫn (Link) giới thiệu trong ứng dụng CAKE cho người được giới thiệu.
 • Người được giới thiệu cần truy cập vào Link giới thiệu để tải Ứng dụng CAKE trực tiếp từ Link giới thiệu, sau đó tiến hành mở Gói Dịch vụ CAKE trên ứng dụng CAKE.
 • Trong quá trình đăng ký Gói Dịch vụ CAKE, Người được giới thiệu cần nhập Mã giới thiệu của người giới thiệu theo yêu cầu của hệ thống để được ghi nhận tham gia chương trình khuyến mãi.
 • Mã giới thiệu là số điện thoại của Người giới thiệu đã sử dụng để đăng ký mở và sử dụng Gói dịch vụ CAKE (Số điện thoại nhận tin nhắn OTP khi giao dịch trực tuyến).