CẬP NHẬT LÃI SUẤT TIẾT KIỆM NHẬN LÃI LINH HOẠT TỪ NGÀY 01/09/2023

cake_trangdo
18/09/2023

Bắt đầu từ 12:00 ngày 01/09/2023, Ngân hàng số Cake by VPBank chính thức điều chỉnh mức lãi suất Tiết kiệm nhận lãi linh hoạt

Chi tiết bảng lãi suất mới của Ngân hàng số Cake by VPBank như sau:

6 bước đơn giản để gửi tiết kiệm tại Ngân hàng số Cake

  • Bước 1: Tại màn hình trang chủ Cake, chọn “Tiền gửi
  • Bước 2: Chọn tiếp “Mở tài khoản tiền gửi mới
  • Bước 3: Chọn “Tiền gửi nhận lãi linh hoạt
  • Bước 4: Nhập Số tiền gửi, chọn Phương thức nhận lãiKỳ hạn gửi
  • Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn “Tiếp tục
  • Bước 6: Nhập SMART OTP để hoàn tất giao dịch