CAKE X VISA: GIẢM NGAY 10.000Đ TẠI HIGHLANDS COFFEE KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG BE CAKE

cake_quynhho
30/09/2022

Chạm thẻ tín dụng Be Cake, giảm ngay 10.000đ tại Highlands Coffee. Đừng bỏ lỡ deal hời này Caker ơi!!!

Thông tin chi tiết

  • Ưu đãi: Nhận voucher giảm 10.000đ cho hóa đơn từ 20.000đ khi thanh toán tại các cửa hàng Highlands Coffee trên toàn quốc bằng thẻ tín dụng Be Cake.
  • Thời gian áp dụng: Từ 29/4/2022 – đến 30/10/2022.

Điều khoản và điều kiện

  • Khách hàng cung cấp số điện thoại sau khi thanh toán để nhận được mã giảm giá điện tử (e-voucher) cho lần sử dụng dịch vụ tiếp theo tại các cửa hàng thuộc hệ thống Highlands Coffee.
  • Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, ngoại trừ được ghi chú cụ thể. Visa và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.
  • Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.
  • Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.
  • Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

Chi tiết ưu đãi xem tại đây