CAKE X VISA: Giảm 50% khi dùng Be và thanh toán thẻ tín dụng Cake

cake_quynhho
22/12/2022

Tưng bừng mùa lễ hội, dùng ngay ưu đãi giảm 50% khi dùng Be và thanh toán bằng thẻ tín dụng Cake nào bạn ơi!!!

Thời gian áp dụng

Từ 27/9/2022 đến hết 31/3/2023

Đối tượng Ưu đãi

Chủ thẻ tín dụng Be Cake, đồng thời là người sở hữu tài khoản Be

Chi tiết Ưu đãi

 1. Dành cho người dùng mới
 • Giảm 50% (tối đa 50.000 VNĐ) cho giao dịch beBike, beCar, beDelivery đầu tiên bằng thẻ tín dụng Be Cake trong suốt thời hạn khuyến mại.
 • Điều kiện: Chủ thẻ tín dụng Be Cake hưởng chưa liên kết Be trước đó hoặc trong ba (03) tháng gần đây nhất không còn sử dụng Be.
 1. Dành cho người dùng hiện hữu
 • Áp dụng cho tất cả các chủ thẻ tín dụng Be Cake khi thanh toán trực tiếp trên Be.
 • Ưu đãi bao gồm:
 • Giảm 10.000đ cho mỗi chuyến beBike (tối thiểu 30.000đ) và thanh toán bằng thẻ tín dụng Be Cake.
 • Giảm 20.000đ cho mỗi chuyến beCar (tối thiểu 60.000đ) mỗi tháng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Be Cake.

Điều khoản và Điều kiện

 • Giá trị khuyến mại được trừ trực tiếp vào giá trị giao dịch khi khách hàng thanh toán toán dịch vụ. Chủ thẻ hưởng sử dụng dịch vụ cần thanh toán bất kỳ giá trị dịch vụ còn lại sau khi đã sử dụng ưu đãi.
 • Giá trị khuyến mại không bao gồm phí cầu đường và/hoặc các phụ phí khác. Chủ thẻ hưởng cần thanh toán cho tài xế hoặc cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bằng tiền mặt hoặc các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác cho những phụ phí đó.
 • Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.
 • Visa và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.
 • Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.
 • Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.
 • Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

Chi tiết ưu đãi xem tại đây.