[Cake x Mastercard] Nhận 20.000đ khi thanh toán Highlands Coffee bằng thẻ Cake Mastercard

cake_quynhho
16/02/2023

Cà phê cà pháo, đừng quên chạm thanh toán bằng thẻ Cake Mastercard để nhận ưu đãi nào bạn ơi! Cứ gọi đồ uống tại Highlands Coffee, bạn nhận ngay voucher 20.000đ cho lần thanh toán sau đó. Tận hưởng ngay!

1. Nội dung ưu đãi

  • Nhận ngay voucher trị giá 20.000đ khi CHẠM ĐỂ THANH TOÁN bằng thẻ Cake Mastercard® không tiếp xúc
  • Áp dụng cho đơn hàng từ 40.000đ tại các cửa hàng Highlands.

2. Thời gian áp dụng

  • Thời gian nhận voucher: Bắt đầu từ 06/02/2023 – 19/03/2023, hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi.
  • Hạn chót sử dụng voucher: Đến ngày 31/03/2023.

3. Đối tượng tham gia

Tất cả các khách hàng đến mua sắm và thanh toán bằng thẻ Mastercard® tại các cửa hàng Highlands Coffee (loại trừ các cửa hàng không áp dụng như trong TnC chi tiết).

4. Cách nhận ưu đãi

[1] Khi thanh toán đơn hàng từ 40.000đ, quý khách sẽ CHẠM THẺ Mastercard® để thanh toán hoặc yêu cầu thu ngân hỗ trợ chạm thẻ để thanh toán trên Payoo POS.

[2] Sau khi hoàn tất thanh toán, Payoo POS sẽ in voucher 20.000đ cho quý khách để sử dụng cho lần mua hàng tiếp theo.

[3] Để sử dụng voucher cho lần thanh toán sau: Quý khách đưa voucher 20.000đ cho thu ngân khi trước khi thanh toán và thanh toán thêm số tiền chênh lệch của đơn hàng đó (nếu có) bằng mọi phương thức thanh toán được chấp nhận tại cửa hàng.

Lưu ý: Nếu tiếp tục chạm thẻ Mastercard® để thanh toán và đạt giá trị thanh toán thỏa điều kiện chương trình, quý khách sẽ tiếp tục nhận được voucher 20.000đ từ Payoo.

XEM CHI TIẾT ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY