Biểu phí và lãi suất

Đến với Cake thì chúng mình đã là một đội và chúng mình không thu phí cho điều đó. Cake cam kết xuyên suốt chặng đường:

  • Không phí dịch vụ, không phí quản lý, không phí duy trì tài khoản
  • Không phí chuyển tiền đến tất cả ngân hàng
  • Không phí tin nhắn​

Tuy nhiên, Cake vẫn có một số phí nhất định, nhưng chỉ rất ít thôi

  • Xem chi tiết biểu phí tháng 3 - 4 - 5 - 6: Tải về

Không chỉ là miễn phí mọi dịch vụ ngân hàng, Cake by VPBank còn là một trong những ngân hàng số có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường. Vì vậy, Cake sẽ là một kênh đầu tư cực kỳ tiềm năng. Xem chi tiết lãi suất của Cake dưới đây

  • Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn: Tải về