Biểu mẫu chung

Các văn bản của Cake đều được thông qua và ban hành bởi Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

  • Mẫu hợp đồng mở tài khoản thanh toán: Tải về
  • Điều kiện giao dịch chung về mở và sử dụng tài khoản thanh toán: Tải về
  • Quy định về hạn mức giao dịch: Tải về